O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

lcva fondo R-381 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VALSTYBINIO DURPIŲ TRESTO FONDĄ NR. R-381

2008-12- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Valstybinis durpių trestas (1940-10-03–1941 m. birželio mėn.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos 1940-10-03 nutarimu Nr. 201 prie Lietuvos TSR vietinės pramonės liaudies komisariato įsteigtas Valstybinis durpių trestas.1

Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos 1940-12-09 nutarimu Nr. 390 Valstybinis durpių trestas buvo perduotas Vyriausiajai kuro valdybai prie Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos.2

Dokumentuose trestas dar vadinamas Valstybiniu durpių pramonės trestu.

Savo veikloje Valstybinis durpių trestas vadovavosi 1927-06-29 TSRS valstybinių pramonės trestų nuostatais ir jų pakeitimais, 1940 m. Lietuvos TSR valstybinio durpių pramonės tresto statutu.

1941 m. birželio mėn. prasidėjus Sovietų Sąjungos ir Vokietijos karui, Valstybinis durpių trestas veiklą nutraukė.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Valstybinis durpių trestas vadovavo nacionalizuotoms durpių pramonės įmonėms, organizavo naujų įmonių steigimą ir jų eksploataciją, skirstė įmonėms lėšas ir aprūpino jas žaliavomis bei įrengimais, organizavo įmonių gaminių realizavimą.3

 

IIDOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

1969-11-25 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo perėmė 41 Durpių pramonės tresto bylą, įrašytą apyraše Nr. 1.

1997 m. patikslintas fondo pavadinimas. Fondas pavadintas Valstybinis durpių trestas.

Iš viso fonde Nr. R-381 yra 1 apyrašas, 41 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1941 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai–rankraštis, mašinraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti durpynų nacionalizavimo aktai, turto sąrašai, durpynų apyvartos žinios, tarnautojų algų lapai.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašytas 41 apskaitos vienetas.

Bylos į apyrašą rašytos pagal chronologiją ir dokumentų rūšis.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1941 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai–rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Salomėja Loskutova

 

1 Lietuvos TSR Vyriausybės nutarimų ir potvarkių rinkinys, 1941-01-20, Nr. 1(4), psl. 10,11.

2 Lietuvos TSR Vyriausybės nutarimų ir potvarkių rinkinys, 1941-02-05, Nr. 3(6), psl. 142.

3 Lietuvos centrinis valstybės archyvas. F. R-771, ap. 1a, b. 208, l. 5.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-10 08:18