O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

lcva fondo 1414 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

II INTERNUOTŲJŲ STOVYKLOS FONDĄ NR. 1414

2006-04- Nr. SA -

Vilnius

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

II internuotųjų stovykla (1939-09-17–1940-07-01)

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

Krašto apsaugos ministro 1939-09-18 įsakymu kariuomenei Nr. 16 Rokiškyje 1939-09-17 įsteigta II internuotųjų stovykla. Stovyklą pavesta įsteigti I pėstininkų divizijos vadui.1

Krašto apsaugos ministro 1939-09-26 įsakymu kariuomenei Nr. 171 nuo 1939-09-28 internuotųjų stovyklos buvo pavaldžios Krašto apsaugos ministerijos Kariuomenės tiekimo valdybos Internuotųjų stovyklų štabui.

Stovyklų veiklą reglamentavo 1939-11-03 Internuotiesiems teisti ir bausti įstatymas, 1939-11-14 Internuotųjų stovyklų vidaus tvarkos taisyklės2 ir kiti teisės aktai.

Krašto apsaugos ministro 1940-05-15 įsakymu kariuomenei Nr. 13 II internuotųjų stovykla likviduojama ir 1940-04-24 perkeliama į Kauną likvidavimo iki 1940-07-01 baigimui.3 Internuotųjų stovyklų viršininko 1940-04-27 įsakymu Nr. 34 II internuotųjų stovykla 1940-04-23 perkelta į Kauną.4

Internuotųjų stovyklų viršininko 1940-07-09 įsakymu Nr. 47 II internuotųjų stovykla 1940-07-01 likviduota.4

Sudarytojo funkcijos

Internuotųjų stovykla buvo skirta kariaujančiųjų valstybių internuotiems kariams laikyti.

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

II internuotųjų stovyklos dokumentų perdavimo archyvui data nenustatyta. Dokumentų perdavimo akto nėra.

1956-03-19 sudarytas apyrašas Nr. 1, kuriame buvo įrašyti 32 apskaitos vienetai.

Sutvarkius rastus neaprašytus dokumentus, 1967 m. papildomai įrašyti 9 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. 1414 yra 1 apyrašas, 41 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1939–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

Apyraše įrašyti Kariuomenės tiekimo valdybos aplinkraščiai, internuotųjų stovyklos komendanto įsakymai, žinios apie stovykloje laikomus internuotuosius, jų gydymą; susirašinėjimo su Internuotųjų stovyklų štabu ir kitomis stovyklomis vidaus pasų išdavimo, švietimo, sanitarijos, ūkio ir kitais klausimais dokumentai; personalo dokumentai, internuotųjų žinių lapai ir sąrašai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose - pagal svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašytas 41 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1939–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyresnioji archyvistė   Jolanta Tidikytė

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA), F. 300, ap. 1, b. 1, l. 28, 27.

2 Vyriausybės žinios, 1939 m., Nr.673 - 4966; LCVA, F. 1415, ap. 1, b. 3, l. 8 - 12.

3 LCVA, F. 384, ap. 1, b. 140, l. 16.

4 LCVA, F. 300, ap. 1, b. 30, l. 9 a.p., 30, 31.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2014-10-30 14:14