O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

lcva fondo 1417 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

V INTERNUOTŲJŲ STOVYKLOS FONDĄ NR. 1417

2006-04- Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

V internuotųjų stovykla (Birštone) (1939-09-17–1940-05-30)

V internuotųjų stovykla (Vilkaviškyje) (1940-01-21–1940-09-16)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Krašto apsaugos ministro 1939-09-26 įsakymu kariuomenei Nr. 17 Birštone 1939-09-17 įsteigta V internuotųjų stovykla.1

Krašto apsaugos ministro 1939-09-26 įsakymu kariuomenei Nr. 17 nuo 1939-09-28 internuotųjų stovyklos buvo pavaldžios Krašto apsaugos ministerijos Kariuomenės tiekimo valdybos Internuotųjų stovyklų štabui.

Stovyklų veiklą reglamentavo 1939-11-03 Internuotiesiems teisti ir bausti įstatymas, 1939-11-14 Internuotųjų stovyklų vidaus tvarkos taisyklės2 ir kiti teisės aktai.

Krašto apsaugos ministro 1940-01-23 įsakymu kariuomenei Nr. 2 V internuotųjų stovykla 1940-01-21 panaikinama Birštone ir steigiama Vilkaviškyje.3 Internuotųjų stovyklų viršininko 1940-06-10 įsakymu Nr. 42 V internuotųjų stovykla Birštone 1940-05-31 likviduota.4

Krašto apsaugos ministro 1940-08-05 įsakymu liaudies kariuomenei Nr. 21 V internuotųjų stovykla Vilkaviškyje nuo 1940-07-16 likviduojama ir likvidavimo iki 1940-09-16 baigimui perkeliama į Kauną.3 Internuotųjų stovyklų viršininko 1940-08-02 įsakymu Nr. 51 V internuotųjų stovykla 1940-07-27 perkelta į Kauną.4

Internuotųjų stovyklų viršininko 1940-09-13 įsakymu Nr. 54 V internuotųjų stovykla 1940-09-16 likviduota.4

 

Sudarytojo funkcijos

 

Internuotųjų stovykla buvo skirta kariaujančiųjų valstybių internuotiems kariams laikyti.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

V internuotųjų stovyklos dokumentų perdavimo archyvui data nenustatyta. Dokumentų perdavimo akto nėra.

1956-03-19 sudarytas apyrašas Nr. 1, kuriame buvo įrašyta 90 apskaitos vienetų.

Sutvarkius rastus neaprašytus dokumentus, 1967 m. ir 1979 m. papildomai įrašyta 11 apskaitos vienetų.

Iš viso fonde Nr. 1417 yra 1 apyrašas, 102 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1939–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba.

 

Veiklos ir personalo bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, Birštono ir Vilkaviškio internuotųjų stovyklų komendantų įsakymai, susirašinėjimo su Internuotųjų stovyklų štabu veiklos klausimais dokumentai; laikomų stovykloje, paleistų, perkeltų į kitas stovyklas, išvežtų į Sovietų Sąjungą internuotųjų sąrašai, stovyklos turto perdavimo aktai, personalo dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose - pagal svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 102 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1939–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyresnioji archyvistė   Jolanta Tidikytė

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA), F. 300, ap. 1, b. 1, l. 27.

2 Vyriausybės žinios, 1939 m., Nr. 673 - 4966; LCVA, F. 1415, ap. 1, b. 3, l. 8 - 12.

3 LCVA, F. 384, ap. 1, b. 140, l. 3, 24.

4 LCVA, F. 300, ap. 1, b. 30, l. 23 a.p., 34, 37.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-13 10:17