O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

lcva fondo 1460 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

MAŽEIKIŲ APSKRITIES AREŠTO NAMŲ FONDĄ NR. 1460

2005-12- Nr. SA -

Vilnius

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

Sedos apskrities arešto namai (1919 m. balandis – 1921-04-28)

Mažeikių apskrities arešto namai (1921-04-29 – 1939 m. liepa)

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

Kalėjimų departamento 1919 m. žiniose apie kalinių skaičių kalėjimuose ir apskričių arešto namuose įrašyti Sedos apskrities arešto namai ir nurodyta, kad jie pradėjo veikti 1919 m. balandžio mėn.1 Fondo dokumentuose Sedos apskrities arešto namai 1919-1920 m. vadinami Sedos apskrities kalėjimu.

1919-05-22 „Laikinas įstatymas apie namus suimtiesiems“2 nustatė arešto namų steigimo ir veiklos tvarką.

Sedos apskrities arešto namus išlaikė Sedos apskrities savivaldybė, skyrė jų viršininką, kurį tvirtino Teisingumo ministerijos kalėjimų departamentas. Nuo 1920 m. apskričių arešto namų viršininkus skyrė ir atleido teisingumo ministras.

Sedos apskrities arešto namai 1921-04-29 buvo perkelti į Mažeikius ir pavadinti Mažeikių apskrities arešto namais.3 Fondo dokumentuose Mažeikių apskrities arešto namai 1921 m. dar vadinami Mažeikių apskrities kalėjimu.

Remiantis Savivaldybių departamento 1926-01-19 aplinkraščiu4 apskričių savivaldybės apskričių arešto namus turėjo perduoti Teisingumo ministerijos kalėjimų departamentui.

Tiksli data, kada 1926 m. Mažeikių apskrities savivaldybė perdavė Kalėjimų departamentui Mažeikių apskrities arešto namus, nenustatyta.

Mažeikių apskrities arešto namai nuo 1939-07-01 turėjo būti likviduoti.5 Tiksli veiklos pabaigos data nenustatyta.

Sudarytojo funkcijos

Apskrities arešto namai buvo skirti siunčiamiems, suimtiems, tardomiems ir nuteistiems ilgesniam kaip vienam mėnesiui arešto asmenims laikyti.

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialas 1958-03-20 perdavė Lietuvos TSR centriniam valstybiniam archyvui 6 Mažeikių apskrities arešto namų bylas, įrašytas apyraše Nr. 1.

Iš viso fonde Nr. 1460 yra 1 apyrašas, 6 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1920-1932 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

Apyraše įrašyta kasos ir rūbų kaliniams išdavimo knygos.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso fondo Nr. 1460 apyraše Nr. 1 įrašyti 6 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1923 – 1932 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyresnioji archyvistė   Jolanta Tidikytė

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA), F. 385, ap. 2, b. 5, l. 3.

2 Laikinosios Vyriausybės žinios, 1919 m., Nr. 7, psl. 1.

3 LCVA, F. 1546, ap. 1, b. 25, l. 6, 23.

4 LCVA, F. 379, ap.1. b. 301, l. 3.

5 LCVA, F. 385, ap. 3, b. 38, l. 80.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2014-10-30 14:51