O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

lcva fondo R-1515 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

ROKIŠKIO APSKRITIES ŽYDŲ KONCENTRACIJOS STOVYKLOS FONDĄ NR. R-1515

2010-07- Nr. SA-

Vilnius

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

Rokiškio apskrities žydų koncentracijos stovykla (1941 m. rugpjūčio mėn.–nenustatyta)

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

Tiksli data, kada 1941 m. įkurta Rokiškio apskrities žydų koncentracijos stovykla, nenustatyta. 1941 m. rugpjūčio mėn. stovykla jau veikė.1

Data, kada Rokiškio apskrities žydų koncentracijos stovykla likviduota, nenustatyta.

Sudarytojo funkcijos

Koncentracijos stovykloje buvo laikomi žydų tautybės asmenys.

IIDOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo apskaitos dokumentuose 1958 m. buvo įrašytas Rokiškio apskrities žydų koncentracijos stovyklos fondas Nr. R-1515. 1958-07-09 sudarytas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašytas 1 apskaitos vienetas.

Iš viso fonde Nr. R-1515 yra 1 apyrašas, 1 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1941 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

Apyraše įrašyti stovyklos tarnautojų atlyginimų lapas, Žydų turto likvidacinės komisijos prašymas stovyklos viršininkui mokėti už viršvalandžius.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašytas 1 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1941 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Salomėja Loskutova

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas. F. R-1515, ap. 1, b. 1, l. 1.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2014-10-30 15:31