O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

lcva fondo 300 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

INTERNUOTŲJŲ STOVYKLŲ ŠTABO FONDĄ NR. 300

2006-04- Nr. SA -

Vilnius

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

Internuotųjų stovyklų štabas (1939-09-28–1940-09-16)

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

Krašto apsaugos ministro 1939-09-26 įsakymu kariuomenei Nr. 75 nuo 1939-09-28 įsteigtas Internuotųjų stovyklų štabas.1

Internuotųjų stovyklų štabas buvo pavaldus Krašto apsaugos ministerijos Kariuomenės tiekimo valdybai. Štabo veiklą reglamentavo 1939-11-03 Internuotiesiems teisti ir bausti įstatymas2 ir kiti teisės aktai.

Internuotųjų stovyklų viršininko 1940-09-13 įsakymu Nr. 54 Internuotųjų stovyklų štabas nuo 1940-09-16 likviduotas.3

Sudarytojo funkcijos

Internuotųjų stovyklų štabas vadovavointernuotųjų stovyklų veiklai ir ją kontroliavo.

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

Internuotųjų stovyklų štabo dokumentų perdavimo archyvui data nenustatyta. Dokumentų perdavimo akto nėra.

1956-03-19 sudarytas apyrašas Nr. 1, kuriame buvo įrašyti 26 apskaitos vienetai.

Sutvarkius rastus neaprašytus dokumentus, 1967 m. ir 1968 m. papildomai įrašyti 8 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. 300 yra 1 apyrašas, 34 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1939-1940 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

Apyraše įrašyti Krašto apsaugos ministerijos tvarkomieji dokumentai, internuotųjų stovyklų viršininko įsakymai, žinios apie internuotųjų stovyklose esančius internuotuosius ir tarnautojus, susirašinėjimo internuotųjų repatrijavimo, aprūpinimo, paleidimo, pabėgimo, sveikatos ir kitais klausimais dokumentai; asmenų, norinčių pasimatyti su internuotaisiais, prašymai ir sąrašai; paleistų, išvežtų į Sovietų Sąjungą internuotųjų ir kiti sąrašai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose - pagal svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 34 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1939 – 1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyresnioji archyvistė   Jolanta Tidikytė

 

1 Įsakymai kariuomenei, 1939 m., Nr. 75; Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau - LCVA), F. 300, ap. 1, b. 1, l.27.

2 Vyriausybės žinios, 1939 m., Nr. 673 - 4966.

3 LCVA, F. 300, ap. 1, b. 30, l. 37.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2014-10-28 13:29