O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

lcva fondo R-1445 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA

APIE UTENOS APSKRITIES AREŠTO NAMŲ FONDĄ NR. R-1445

2010-12- Nr. SA-

Vilnius

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

Utenos apskrities arešto namai (1941–1944 m.)

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

1941 m. birželio mėn. prasidėjus Sovietų Sąjungos ir Vokietijos karui, Utenos apskrities arešto namai veiklą tęsė.Teisingumo generalinis tarėjas 1941-09-02 įsakymu Nr. 405 nuo 1941-07-24 paskyrė Utenos apskrities arešto namų viršininką.1

Utenos apskrities arešto namai buvo pavaldūs Teisingumo ministerijos Kalėjimų inspekcijai, nuo 1941 m. rugpjūčio mėn. – Teisingumo vadybos Kalėjimų inspekcijai, nuo 1941 m. spalio mėn. – Teisingumo vadybos Kalėjimų departamentui.2

1944 m. Utenos apskrities arešto namai veiklą tęsė.

Sudarytojo funkcijos

Utenos apskrities arešto namuose buvo laikomi suimtieji, tardomi asmenys, nuteistieji iki 1 metų kriminaliniai ir politiniai kaliniai.

IIDOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

1952-04-03 Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filiale buvo sudarytas Utenos apskrities arešto namų fondo Nr. 240-s apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyti 2 apskaitos vienetai.

1952-05-12 į apyrašą papildomai įrašytas 1 apskaitos vienetas.

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas 1958-03-20 iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo perėmė Utenos apskrities arešto namų fondą – 3 bylas su apyrašu. Lietuvos TSR centriniame valstybiniame archyve fondas peršifruotas į Nr. 721, vėliau – į Nr. R-1445.

Dokumentai kataloguoti vardinėje Asmenų duomenų bazėje.

Iš viso fonde Nr. R-1445 yra 1 apyrašas, 3 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1942–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis.

Utenos apskrities arešto namų 1919–1940 m. dokumentai yra Utenos apskrities arešto namų fonde Nr. 1449.

Kalinių asmens bylų apyrašas Nr. 1

Apyraše įrašytos kalinių asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal kalinių pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 3 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1942–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, yra asmenų nuotraukų.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Danuta Bruzgul

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. R-624, ap. 1, b. 10, l. 216.

2 LCVA. F. R-731, ap. 4, b. 18, l. 7, 8, 13.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2014-10-30 14:44