O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

lcva fondo R-623 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA

APIE LIETUVIŲ, TARNAVUSIŲ RAUDONOSIOS ARMIJOS DALYSE, AUTOBIOGRAFIJŲ KOLEKCIJĄ NR. R-623

2011-03- Nr. SA-

Vilnius

IIDOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo apskaitos dokumentuose 1956-03-04 buvo įrašytas Vilniaus partizanų stovyklos (Lietuvių buržuazinių nacionalistų baltųjų sukilėlių būrių štabo) fondo Nr. 677 apyrašas Nr. 1, 29 bylos. Vėliau fondas peršifruotas į Nr. 1423-s.

1995 m., atliekant fondo dokumentų analizę, iš bylose Nr. 7, 14, 18 esančių 1944–1948 m. dokumentų buvo sudaryta ir į apyrašą papildomai įrašyta 1 byla. Nustatyta, kad fondo pavadinimas neteisingas.

2000 m. fondas peršifruotas į Nr. R-623.

2011 m. pakeistas fondo pavadinimas – Lietuvių, tarnavusių Raudonosios Armijos dalyse, autobiografijų kolekcija.

Iš viso kolekcijoje Nr. R-623 yra 1 apyrašas, 30 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1941 m., 1944–1948 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis.

Autobiografijų bylų apyrašas Nr. 1

Apyraše įrašytos lietuvių kareivių, tarnavusių Lietuvos liaudies kariuomenėje, vėliau – Raudonosios armijos dalyse, suimtų ir iki 1941-08-13 kalintų Lukiškių kalėjime, autobiografijos, asmenų sąrašas, adresų biurų pažymos, susirašinėjimo Jurgio Naumovo paieškos klausimu dokumentai, J. Naumovo kvotos protokolas.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka ir pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 30 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1941 m., 1944–1948 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Danuta Bruzgul

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2014-10-28 13:51