O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

lcva fondo R-411 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VALSTYBINIO ODŲ PRAMONĖS TRESTO FONDĄ NR. R-411

2009-02- Nr. SA-

Vilnius

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

Valstybinis odų pramonės trestas (Der Staatliche Ledertrust) (1941 m. rugpjūčio mėn.–1944 m.)

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

Tiksli data, kada įsteigtas Valstybinis odų pramonės trestas, nenustatyta. 1941 m. rugpjūčio mėn. trestas jau veikė. Dokumentuose trestas dar vadinamas Odų trestu.

Valstybinis odų pramonės trestas buvo pavaldus Krašto ūkio generaliniam tarėjui, nuo 1942-07-14 – Verslų ūkio generaliniam direktoriui.1

Valstybinis odų pramonės trestas veikė iki 1944 m.

Sudarytojo funkcijos

Valstybinis odų pramonės trestas vadovavo odų apdirbimo, galanterijos, avalynės, kailinių fabrikų ir kt. odų pramonės ir prekybos įmonių veiklai.

IIDOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

Dokumentų įsigijimo ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo apskaitos dokumentuose Valstybinio odų pramonės tresto dokumentai įrašyti 1967 m. 1967-09-12 sudarytas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašytas 1 apskaitos vienetas.

Iš viso fonde Nr. R-411 yra 1 apyrašas, 1 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1941 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis.

Valstybinio odų pramonės tresto 1941–1942 m. dokumentų yra Valstybinio odų pramonės tresto fonde Nr. R-1307.

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

Apyraše įrašyti trestui priklausiusių fabrikų gaminių inventorizacijos, generalinio komisaro leidimų prekėms išduoti sąrašai.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašytas 1 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1941 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai–mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Salomėja Loskutova

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas. F. R-1307, ap. 1, b. 2, l. 14.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2014-10-14 13:31