O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

lcva fondo 473 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

KERNAVĖS PEREINAMOJO PUNKTO FONDĄ NR. 473

2008-05-            Nr. SA -

Vilnius

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

Kernavės pereinamasis punktas (1939-03-15–1939-11-09)

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

Finansų ministro 1939-03-09 įsakymu Nr. 80 nuo 1939-03-15 atidarytas Kernavės pereinamasis punktas.[1]

Pereinamojo punkto veiklą kontroliavo Finansų ministerijos Prekybos (nuo 1939-06-01 – Užsienio prekybos) departamentas, Vievio muitinės viršininkas. Savo veikloje pereinamasis punktas vadovavosi 1924-07-10 Muitinių įstatais.

Vievio muitinės viršininko 1939-11-04 raštu Nr. 1742 Kernavės pereinamojo punkto viršininkui pavesta punktą likviduoti, turtą ir dokumentus perduoti Vievio muitinei.[2]

1939-11-09 Kernavės pereinamasis punktas uždarytas.[3]

Sudarytojo funkcijos

Kernavės pereinamasis punktas buvo skirtas administracinės linijos zonoje gyvenantiems asmenims bei jų gabenamoms prekėms tikrinti ir praleisti. Punktas taip pat rinko rinkliavas, muitus už įvežamas prekes, tikrino gabenamus krovinius, pašto siuntas.

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

1950-11-11 sudarytas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyti 4 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. 473 yra 1 apyrašas, 4 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1939 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

Apyraše įrašyti Kernavės pereinamojo punkto viršininko susirašinėjimo su Vievio muitinės viršininku veiklos ir personalo klausimais dokumentai, siunčiamųjų ir gaunamųjų raštų knygos.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 4 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1939 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Salomėja Loskutova[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F.473, ap. 1, b. 2, l. 1, 7 a.p.

[2] LCVA. F. 473, ap. 1, b. 2, l. 84.

[3] LCVA. F. 900, ap. 1, b. 31, l. 228.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2014-10-16 12:30