O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

lcva fondo R-396 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS RESPUBLIKINIO PARODŲ IR MUGIŲ ORGANIZAVIMO CENTRO PRIE LIETUVOS TSR MINISTRŲ TARYBOS FONDĄ NR. R-396

2009-04- Nr. SA-

Vilnius

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

Lietuvos TSR respublikinė liaudies ūkio parodos direkcija (1958-01-09–1960-04-30)

Lietuvos TSR liaudies ūkio pasiekimų parodos direkcija (1960-05-01–1982 m.)

Lietuvos TSR liaudies ūkio pasiekimų paroda (1982 m.–1989-01-22)

Lietuvos respublikinis parodų ir mugių organizavimo centras prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos (1989-01-23–1990-03-11)

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

Lietuvos TSR respublikinė liaudies ūkio parodos direkcija buvo sudaryta Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1958-01-09 nutarimu Nr. 4.1

Lietuvos TSR Ministrų Taryba 1960-04-25 nutarimu Nr. 211 patvirtino Lietuvos TSR liaudies ūkio pasiekimų parodos direkcijos etatus. Parodos direkcija veiklą pradėjo 1960-05-01 Kaune.2

Vadovaujantis Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1961-06-03 potvarkiu Nr. 653-p Lietuvos TSR liaudies ūkio pasiekimų paroda 1961 m. birželio mėn. buvo perkelta į Vilnių.3

Nuo 1982 m. įstaiga vadinama Lietuvos TSR liaudies ūkio pasiekimų paroda.4 Tiksli pavadinimo pakeitimo data nenustatyta.

Paroda buvo pavaldi Lietuvos TSR Ministrų Tarybai ir Lietuvos TSR parodų komitetui.5

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1989-01-23 nutarimu Nr. 12 Lietuvos TSR liaudies ūkio pasiekimų paroda buvo pertvarkyta į Lietuvos respublikinį parodų ir mugių organizavimo centrą prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos.6

1990-03-11 atkūrus Lietuvos Respublikos nepriklausomybę, Lietuvos respublikinis parodų ir mugių organizavimo centras prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos pavadintas Lietuvos respublikiniu parodų ir mugių organizavimo centru, vėliau – Lietuvos parodų centru Litexpo.7

Sudarytojo funkcijos

Lietuvos TSR respublikinės liaudies ūkio parodos direkcijos uždavinys buvo organizuoti ir vadovauti nuolat veikiančios parodos projektavimui bei statybai.

Lietuvos TSR liaudies ūkio pasiekimų parodos direkcijos, Lietuvos TSR liaudies ūkio pasiekimų parodos uždavinys buvo propaguoti pramonės, žemės ūkio, mokslo ir technikos, kultūros pasiekimus, supažindinti su naujais gamybos metodais. Nuolatinė paroda veikė Vilniuje, teminės parodos buvo organizuojamos kituose Lietuvos ir TSRS miestuose bei užsienio šalyse.

Lietuvos respublikinio parodų ir mugių organizavimo centro prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos uždavinys buvo įrengti nuolatinę respublikos ekonomikos pasiekimų, pramonės ir žemės ūkio gaminių informacinę-komercinę parodą Vilniuje. Centras organizavo ir rengė mokslines technines bei komercines parodas, muges respublikoje ir užsienyje, simpoziumus, aukcionus ir kitus renginius.

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas 1971-03-23 iš Lietuvos TSR liaudies ūkio pasiekimų parodos direkcijos perėmė 76 direkcijos bylas, įrašytas apyraše Nr. 1.

1999-03-29 Lietuvos centrinis valstybės archyvas iš UAB Lietuvos parodų centro ,,Litexpo“ perėmė 386 Lietuvos TSR liaudies ūkio pasiekimų parodos direkcijos bylas: 233 bylos papildomai įrašytos į apyrašą Nr. 1, 43 bylos įrašytos apyraše Nr. 4, 110 bylų įrašyta apyraše Nr. 5.

Iš viso fonde Nr. R-396 yra 3 apyrašai, 462 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1958–1990 m. Dokumentai lietuvių, rusų, lenkų, čekų, latvių, estų, anglų, prancūzų ir kitomis kalbomis.

Yra Lietuvos parodų centro Litexpo pavienių veiklos dokumentų.

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

Apyraše įrašyti Lietuvos TSR Ministrų Tarybos nutarimai ir potvarkiai parodos veiklos klausimais, parodos direkcijos bei parodos nuostatai, parodos direktoriaus įsakymai, susirašinėjimo parodų organizavimo klausimais dokumentai, parodų dokumentai: planai, eksponatų sąrašai, ataskaitos, etatų sąrašai, išlaidų sąmatos, finansų apyskaitos, profsąjungos komiteto, liaudies kontrolės grupės veiklos dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 309 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1958–1990 m. Dokumentai lietuvių, rusų, anglų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

Lankytojų atsiliepimų bylų apyrašas Nr. 4

Apyraše įrašyti parodų lankytojų atsiliepimai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 4 įrašyti 43 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1960–1988 m. Dokumentai lietuvių, rusų, estų, latvių, prancūzų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Parodų iliustracinių dokumentų bylų apyrašas Nr. 5

Apyraše įrašytos parodų, eksponatų nuotraukos, plakatai, reklaminiai bukletai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 5 įrašyta 110 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1965–1990 m. Dokumentai lietuvių, rusų, lenkų, čekų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – nuotrauka, spaudinys.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Danuta Bruzgul

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. R-754, ap. 1, b. 452, l. 14.

2 LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 530, l. 196; F. R-396, ap. 1, b. 3, l. 20.

3 LCVA. F. R-396, ap. 1, b. 4, l. 75, 105.

4 LCVA. F. R-396, ap. 1, b. 224, l. 94, 95, 116.

5 LCVA. F. R-396, ap. 1, b. 27, l. 43.

6 LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 1586, l. 56.

7 LCVA. F. R-396, ap. 1, b. 363, l. 82. Visuotinė lietuvių enciklopedija, Vilnius, 2008, t. XIII, psl. 467.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2014-10-13 08:07