O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

lcva fondo R-79 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS TSR PREKYBOS MINISTERIJOS BAZĖS MASKVOJE FONDĄ NR. R-79

2010-02- Nr. SA-

Vilnius

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

Lietuvos TSR prekybos liaudies komisariato bazė Maskvoje (1943-09-30–1946-03-24)

Lietuvos TSR prekybos ministerijos bazė Maskvoje (1946-03-25–1952 m. rugpjūčio mėn.)

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

Vadovaujantis Lietuvos TSR prekybos liaudies komisaro 1943-09-30 įsakymu Nr. 1 įsteigta Lietuvos TSR prekybos liaudies komisariato bazė Maskvoje.1 Bazės įstatai patvirtinti 1943-10-04, Maskvos finansų valdyboje įregistruoti 1943-10-09.2

Vadovaujantis Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1946-03-25 įsaku „Dėl Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos pertvarkymo į Lietuvos TSR Ministrų Tarybą“,3Lietuvos TSR prekybos liaudies komisariato bazė Maskvoje pavadintaLietuvos TSR prekybos ministerijos baze Maskvoje.

1946-04-15 Lietuvos TSR prekybos ministras patvirtino Lietuvos TSR prekybos ministerijos bazės Maskvoje įstatus.4

Vadovaudamasis TSRS Ministrų Tarybos 1952-07-03 potvarkiu Nr. 16783-p ir TSRS prekybos ministro 1952-07-09 įsakymu Nr. 693, Lietuvos TSR prekybos ministras 1952-07-18 įsakymu Nr. 193 nurodė Lietuvos TSR prekybos ministerijos bazę Maskvoje likviduoti. Bazės likvidavimo darbai baigti 1952 m. rugpjūčio mėn.5

Sudarytojo funkcijos

Lietuvos TSR prekybos liaudies komisariato bazė Maskvoje, Lietuvos TSR prekybos ministerijos bazė Maskvoje aprūpino prekėmis iš Lietuvos evakuotus gyventojus, karo invalidus, mokslo, literatūros ir meno darbuotojus. Atkūrus sovietų valdžią Lietuvoje, bazė pirko, skirstė, tiekė prekes Lietuvos TSR prekybos ministerijos įmonėms, organizavo Lietuvoje negaminamų prekių gabenimą į Lietuvą.

IIDOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas 1955-10-10 iš Vilniaus pramprekybos perėmė 10 Lietuvos TSR prekybos ministerijos bazės Maskvoje bylų, įrašytų į apyrašą Nr. 1.6

1959-01-23 fonde buvo 2 apyrašai, 53 apskaitos vienetai: apyrašas Nr. 1 – 10 bylų, apyrašas Nr. 2 – 43 bylos. Fondo papildymo šaltinis ir data nenustatyti.

1975 m. fondas buvo pertvarkytas: buvo atrinktos naikinti apyraše Nr. 2 įrašytos 43 bylos, sudarytas naujas apyrašas Nr. 2, į kurį įrašytos 2 bylos, senas apyrašas Nr. 2 papildomai įrašytas į apyrašą Nr. 1.

Iš viso fonde Nr. R-79 yra 2 apyrašai, 13 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1948–1952 m. Dokumentai rusų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, bazės direktoriaus įsakymai, bazės revizijų aktai, likvidacinis ir metų balansai, ataskaitos, etatų sąrašai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją ir dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 11 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1948–1952 m. Dokumentai rusų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Personalo bylų apyrašas Nr. 2

Apyraše įrašyti darbuotojų atlyginimų išmokėjimo lapai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 2 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1951–1952 m. Dokumentai rusų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Salomėja Loskutova

 

1 LCVA. F. R-772, ap. 4, b. 7, l. 90.

2 LCVA. F. R-772, ap. 4, b. 7, l. 90.

3 LCVA. F.R-758, ap. 2, b. 12, l. 189.

4 LCVA. F. R-79, ap. 1, b. 1, l. 12.

5 LCVA. F. R-772, ap. 4, b. 410, l. 34; F. R-79, ap. 1, b. 6.

6 LCVA. F. R-79, ap. 1, l. 3.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2014-10-13 11:21