O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

lcva fondo R-1186 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

AKCINĖS BENDROVĖS „STATYBA“ FONDĄ NR. R-1186

2010-09- Nr. SA-

Vilnius

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

Akcinė bendrovė „Statyba“ (Akt. Bau-Gesellschaft „Statyba“) (1941-07-25–1944 m.)

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

Laikinosios Lietuvos Vyriausybės 1941-07-25 nutarimu buvo panaikintas Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos 1940-09-11 nutarimas Nr. 68 dėl Pramonės statybos tresto įsteigimo ir atkurta Akcinės bendrovės „Statyba“ veikla.1 Bendrovės veiklą prižiūrėjo Pramonės ministerija, vėliau – Krašto ūkio generalinis tarėjas, Verslų ūkio generalinis direktorius.

Tiksli data, kada 1944 m. Akcinė bendrovė „Statyba“ baigė veiklą, nenustatyta.

Sudarytojo funkcijos

Akcinė bendrovė „Statyba“ vadovavo statybos įmonių veiklai, organizavo naujų įmonių steigimą, skirstė įmonėms lėšas ir aprūpino jas žaliavomis bei įrengimais, organizavo įmonių gaminių realizavimą.

IIDOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

1966-03-03 sudarytas Akcinės bendrovės „Statyba“ fondo Nr. R-1186 apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyti 4 apskaitos vienetai, atkelti iš Generalinio komisaro Kaune fondo Nr. R-615.

1996-10-16 į apyrašą Nr. 1 papildomai įrašytas 1 apskaitos vienetas.

Iš viso fonde Nr. R-1186 yra 1 apyrašas, 5 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1943 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis.Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, brėžinys, nuotrauka.

Veiklos ir personalo bylų apyrašas Nr. 1

Apyraše įrašyti Šiaulių gipso fabriko, cemento fabriko Skirsnemunėje, kitų įmonių statybos brėžiniai, „Statybos“ darbuotojų anketos, asmenų prašymai priimti į darbą, pažymėjimai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal dokumentų rūšis ir chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 5 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1943 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, brėžinys, nuotrauka.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Salomėja Loskutova

 

1 Lietuvos Laikinoji Vyriausybė. Posėdžių protokolai, Vilnius, 2001 m., psl. 113.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2014-10-15 16:22