O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

LCVA fondo R-226 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

TELŠIŲ APSKRITIES IR VALSČIŲ VYKDOMŲJŲ KOMITETŲ FONDĄ NR. R-226

2005-10- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJUS

 

Sudarytojų pavadinimų pasikeitimai

 

1. Telšių apskrities vykdomasis komitetas (1940 - 1941 m.)

2. Žarėnų valsčiaus vykdomasis komitetas (1940 - 1941 m.)

 

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1940-11-12 įsaku „Dėl sudarymo vietinių valstybinės valdžios organų Lietuvos TSR apskrityse, miestuose, valsčiuose, miesteliuose ir apylinkėse“ iki vietinių darbo žmonių deputatų tarybų išrinkimo apskrityse turėjo būti sudaryti vykdomieji komitetai.1

1. Telšių apskrities vykdomasis komitetas. Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1940-11-13 įsaku „Dėl apskričių ir respublikinės priklausomybės miestų vykdomųjų komitetų pirmininkų patvirtinimo“ buvo patvirtintas Telšių apskrities vykdomojo komiteto pirmininkas.2

Telšių apskrities vykdomojo komiteto veiklą nutraukė 1941 m. prasidėjęs Vokietijos - Sovietų Sąjungos karas.

2. Žarėnų valsčiaus vykdomojo komiteto sudėtį tvirtino Telšių apskrities vykdomasis komitetas.

Tikslios datos, kada 1940 m. paskirtas Žarėnų valsčiaus vykdomasis komitetas, nustatyti nepavyko.

Žarėnų valsčiaus vykdomojo komiteto veiklą nutraukė 1941 m. prasidėjęs Vokietijos - Sovietų Sąjungos karas.

 

Sudarytojų funkcijos

 

1. Telšių apskrities vykdomasis komitetas buvo vietinė valstybinės valdžios vykdomoji ir tvarkomoji institucija. Dirbo vadovaudamasis aukštesnių TSRS ir Lietuvos TSR institucijų teisės aktais. Vykdomasis komitetas vadovavo kultūrinei, politinei ir ūkinei veiklai apskrityje.

2. Žarėnų valsčiaus vykdomasis komitetas buvo vietinė valstybinės valdžios vykdomoji ir tvarkomoji institucija. Dirbo vadovaudamasis aukštesnių TSRS ir Lietuvos TSR institucijų teisės aktais. Vykdomasis komitetas vadovavo kultūrinei, politinei ir ūkinei veiklai valsčiuje.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centriniame valstybiniame archyve, tarp netvarkytų bylų, 1964 m. rasti Telšių apskrities ir Telšių apskrities Žarėnų valsčiaus vykdomųjų komitetų neaprašyti dokumentai. Dokumentai sutvarkyti 1966-01-04: sudaryta 11 bylų, kurios įrašytos į jungtinio fondo apyrašą Nr. 1.

Iš viso fonde Nr. R-226 yra 1 apyrašas, 11 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1940 - 1941 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Fonde pavieniai vykdomųjų komitetų veiklos dokumentai.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Telšių apskrities vykdomojo komiteto dokumentai: vaikų, atiduotų globoti šeimoms į Tverų valsčių, sąrašai, asmens dokumentai, išlaidų apyskaita; ir Žarėnų valsčiaus vykdomojo komiteto dokumentai: vykdomojo komiteto pirmininko įsakymai, žemės ūkio komisijos protokolai, susirašinėjimo žemėtvarkos, miškų nacionalizavimo, kelių taisymo ir kt. klausimais dokumentai, piliečių prašymai, žinios apie valsčiaus ribose esančias įstaigas, įmones, apgyventas vietoves, ūkių skaičių, dvarus ir kt., naujakurių ir Vilkaičių, Plauskinių, Medingėnų, Lauksodos, Keturakių, Žarėnų apylinkių valstiečių sąrašai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal institucijas.

Iš viso fondo Nr. R-266 apyraše Nr. 1 įrašyta 11 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1940 - 1941 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyresnioji archyvistė Liudmila Funikova

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas, F. R - 758, ap. 1, b. 42, l. 67.

2 Ten pat, F. R - 758, ap. 1, b. 42, l. 69.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-06-30 09:33