O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

LCVA fondo R-227 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

ZARASŲ APSKRITIES IR MIESTO VYKDOMŲJŲ KOMITETŲ FONDĄ NR. R-227

2005-10- Nr.SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJUS

Sudarytojų pavadinimų pasikeitimai

 

1. Zarasų apskrities vykdomasis komitetas (1940 - 1941 m.)

2. Zarasų miesto vykdomasis komitetas (1940 - 1941 m.)

 

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1940-11-12 įsaku „Dėl sudarymo vietinių valstybinės valdžios organų Lietuvos TSR apskrityse, miestuose, valsčiuose, miesteliuose ir apylinkėse“ iki vietinių darbo žmonių deputatų tarybų išrinkimo apskrityse turėjo būti sudaryti vykdomieji komitetai.1

1. Zarasų apskrities vykdomasis komitetas. Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1940-11-13 įsaku „Dėl apskričių ir respublikinės priklausomybės miestų vykdomųjų komitetų pirmininkų patvirtinimo“ buvo patvirtintas Zarasų apskrities vykdomojo komiteto pirmininkas.2

Zarasų apskrities vykdomojo komiteto veiklą nutraukė 1941 m. prasidėjęs Vokietijos - Sovietų Sąjungos karas.

2. Zarasų miesto vykdomojo komiteto sudėtį tvirtino Zarasų apskrities vykdomasis komitetas.

Tiksli data, kada 1940 m. paskirtas Zarasų miesto vykdomasis komitetas, nenustatyta.

Zarasų miesto vykdomojo komiteto veiklą nutraukė 1941 m. prasidėjęs Vokietijos - Sovietų Sąjungos karas.

 

Sudarytojų funkcijos

 

1. Zarasų apskrities vykdomasis komitetas buvo vietinė valstybinės valdžios vykdomoji ir tvarkomoji institucija. Dirbo vadovaudamasis aukštesnių TSRS ir Lietuvos TSR institucijų teisės aktais. Vykdomasis komitetas vadovavo kultūrinei, politinei ir ūkinei veiklai apskrityje.

2. Zarasų miesto vykdomasis komitetas buvo vietinė valstybinės valdžios vykdomoji ir tvarkomoji institucija. Dirbo vadovaudamasis aukštesnių TSRS ir Lietuvos TSR institucijų teisės aktais. Vykdomasis komitetas vadovavo kultūrinei, politinei ir ūkinei veiklai mieste.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centriniame valstybiniame archyve tarp neaprašytų dokumentų 1964 m. rasti pavieniai Zarasų apskrities ir Zarasų miesto vykdomųjų komitetų dokumentai. Dokumentai sutvarkyti 1966-01-05. Sudaryti 2 apskaitos vienetai ir įrašyti į jungtinio fondo apyrašą Nr. 1.

Zarasų apskrities valsčių vykdomųjų komitetų fonde Nr. R-297 2001-09-20 surastos 2 fondui priklausančios bylos, kurios įrašytos į apyrašą Nr. 1.

Iš viso jungtiniame fonde Nr. R-227 yra 1 apyrašas, 4 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1940 - 1941 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Zarasų apskrities ir Zarasų miesto vykdomųjų komitetų fondas nepilnas - fonde pavieniai veiklos dokumentai.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Zarasų apskrities vykdomojo komiteto Žemės ūkio skyriaus susirašinėjimo kadrų klausimais dokumentai, nacionalizuotų namų, įmonių, dirbtuvių tarnautojų sąrašai, algų išmokėjimo lapai ir Zarasų miesto vykdomojo komiteto susirašinėjimo TSRS kariuomenės, dislokuotos Lietuvoje, aprūpinimo, mobilizacijos, namų nacionalizacijos klausimais dokumentai, tarnautojų sąrašai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal institucijas.

Iš viso fondo Nr. R-227 apyraše Nr. 1 įrašyti 4 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1940 - 1941 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyresnioji archyvistė Liudmila Funikova

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas, F. R-758, ap. 1, b. 42, l. 67.

2 Ten pat, F. R-758, ap. 1, b.42, l. 69.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-06-30 09:32