O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

lcva fondo 834 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

CENTRINĖS LAUKO PAŠTO KONTOROS FONDĄ NR. 834

2008-03-     Nr. SA-

Vilnius

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

Centralinė lauko pašto kontora (1920-12-10–1923-05-31)

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

Krašto apsaugos ministro 1920-12-23 slaptu įsakymu kariuomenei Nr. 17 nuo 1920-12-10 Kaune įsteigta Centralinė lauko pašto kontora.[1]

Centralinė lauko pašto kontora iki 1921-05-28 buvo pavaldi Generalio štabo Technikos skyriui, nuo 1921-05-29 – Karo technikos valdybai, nuo 1922-12-09 – Elektrotechnikos batalionui.[2]

1922–1923 m. dokumentuose vartojami Centralinės lauko pašto kontoros ir Centrinės lauko pašto kontoros pavadinimai.

1923-06-20 slaptu įsakymu kariuomenei Nr. 6 Centrinė lauko pašto kontora nuo 1923-06-01 panaikinta.[3]

Sudarytojo funkcijos

Centralinė (centrinė) lauko pašto kontora užtikrino pašto ryšį kariuomenės dislokavimo teritorijoje, priimdavo ir išsiųsdavo karinius tarnybinius paketus, slaptas ir terminuotas siuntas ir laiškus, cenzūravo privatų susirašinėjimą.

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Centrinės lauko pašto kontoros fondas sudarytas atkėlus dokumentus iš Krašto apsaugos ministerijos fondo Nr. 384. Sutvarkius dokumentus, 1967-09-08 į fondo Nr. 834 apyrašą Nr. 1 buvo įrašytos 26 bylos.

Iš viso fonde Nr. 834 yra 1 apyrašas, 26 apskaitos vienetai. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų chronologinės ribos 1919–1923 m.

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, kontoros viršininko įsakymai, susirašinėjimo Karo lauko paštų Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4 veiklos ir išformavimo, Centrinės lauko pašto kontoros likvidavimo, šifrų vartojimo, korespondencijos ir laikraščių pristatymo, persiuntimo, kareivių apdovanojimo, personalo, ūkio klausimais dokumentai, pranešimai apie paštų veiklą, statistinės žinios apie kontoros veiklą, asmens sudėtį ir turtą, etatų lentelės, tarnautojų, kareivių sąrašai, liudijimai apie tarnybą kontoroje.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 26 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1923 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Elena Vydrina[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 384, ap. 1, b. 15, l. 23; F. 834, 1. b. 3, l. 1.
[2] LCVA. F. 834, ap. 1, b. 3, l. 1; F. 384, ap. 1, b. 36, l. 167, b. 15, l. 107.
[3] LCVA. F. 384, ap. 1, b. 15, l. 109.
Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2014-10-14 16:04