O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

lcva fondo R-14 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VILNIAUS GUBERNIJOS REVOLIUCINIO KOMITETO LIAUDIES RYŠIŲ SKYRIAUS FONDĄ NR. R-14

2009-09- Nr. SA-

Vilnius

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

Vilniaus gubernijos revoliucinio komiteto Liaudies ryšių skyrius (Отдел народной связи Виленского губревкома) (1920-07-25–1920 m. rugsėjo mėn.)

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

Vilniaus gubernijos revoliucinio komiteto liaudies ryšių skyriaus viršininkas pradėjo veiklą 1920-07-25.[1]

Skyrius buvo pavaldus RTFSR paštų ir telegrafų liaudies komisariatui.

Vadovaujantis Vakarų fronto liaudies ryšių karinio komisaro 1920-08-20 įsakymu Nr. 1, Vilniaus gubernijos revoliucinio komiteto Liaudies ryšių skyrius 1920 m. rugsėjo mėn. buvo evakuotas į Minską.[2]

Sudarytojo funkcijos

Vilniaus gubernijos revoliucinio komiteto Liaudies ryšių skyrius vadovavo pašto įstaigų veiklai, organizavo pašto, telegrafo ryšį.

IIDOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas 1956-01-11 iš Minsko srities valstybinio archyvo perėmė Vilniaus gubernijos revoliucinio komiteto Liaudies ryšių skyriaus 3 bylas su apyrašu.

Iš viso fonde Nr. R-14 yra 1 apyrašas, 3 apskaitos vienetai. Fondo dokumentai sovietmečiu mikrofilmuoti. Dokumentų chronologinės ribos 1920 m. Dokumentai rusų kalba.

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

Apyraše įrašyti skyriaus viršininko įsakymai, susirašinėjimo pašto įstaigų tarnautojų ir turto evakuacijos klausimais dokumentai, pašto įstaigų tarnautojų sąrašai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 3 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1920 m. Dokumentai rusų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė Danuta Bruzgul[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. R-14, ap. 1, b. 1, l. 1.

[2] LCVA. F. R-14, ap. 1, b. 3, l. 34.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2014-10-13 09:43