O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

lcva fondo R-889 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS PAŠTO-TELEGRAFO DARBININKŲ LAIKINOJO REVOLIUCINIO KOMITETO FONDĄ NR. R-889

2009-09- Nr. SA-

Vilnius

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

Lietuvos pašto-telegrafo darbininkų laikinasis revoliucinis komitetas (Временный революционный комитет почтово-телеграфных работников Литвы) (1919 m. vasario mėn.–1919-04-04)

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

Tiksli Lietuvos pašto-telegrafo darbininkų laikinojo revoliucinio komiteto įsteigimo data nenustatyta. 1919-02-18 komitetas jau veikė.[1]

Komitetas buvo likviduotas 1919-04-04, vietoje jo pradėjo veikti Liaudies ryšio sąjungos laikinasis biuras.[2]

Sudarytojo funkcijos

Lietuvos pašto-telegrafo darbininkų laikinasis revoliucinis komitetas rūpinosi pašto ir telegrafo darbininkų aprūpinimu maistu, atlyginimo normų nustatymu, kultūriniu gyvenimu.

IIDOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

1950 m. Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo apskaitos dokumentuose buvo įrašytos Lietuvos pašto-telegrafo darbininkų laikinojo revoliucinio komiteto fondo 6 neaprašytos bylos.

1953-01-03 sudarytas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyti 5 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. R-889 yra 1 apyrašas, 5 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1919 m. Dokumentai rusų kalba.

Fondo dokumentai sovietmečiu mikrofilmuoti.

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

Apyraše įrašyti vietinių komitetų steigiamųjų susirinkimų protokolai, technikos sekcijos susirinkimų protokolai, pranešimai apie vietinių komitetų steigimą, susirašinėjimo Vilniaus centrinės pašto-telegrafo kontoros kolegijos sudarymo, pašto tarnautojų atlyginimų nustatymo, finansų, komiteto likvidavimo klausimais dokumentai, Vilniaus pašto ir telefono įstaigų technikų sąrašai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 5 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1919 m. Dokumentai rusų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė Danuta Bruzgul[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. R-889, ap. 1, b. 3, l. 11, 14.

[2] LCVA. F. R-889, ap. 1, b. 1, l. 8; b. 2, l. 22

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2014-10-15 08:48