O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

lcva fondo 43 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

MIESTO TEISMO ŠVENČIONYSE FONDĄ NR. 43

2005-12- Nr. SA-

Vilnius

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

Švenčionių apskrities I apygardos taikos teisėjas (Sędzia Pokoju I Okręgu Powiatu Świenciańskiego) (1919-07-11–1920-07-23)

Švenčionių apskrities I apygardos taikos teisėjas (Sędzia Pokoju I Okręgu Powiatu Świenciańskiego) (1920-11-25 – 1923-04-30)

Taikos teismas Švenčionyse (Sąd Pokoju w Święcianach) (1923-05-01 – 1928-12-31)

Miesto teismas Švenčionyse (Sąd Grodzki w Święcianach) (1929-01-01 – 1939 m. rugsėjo mėn.)

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

Vilniaus apygardos teismo 1919-07-11 nutarimu Švenčionių apskritis buvo suskirstyta į 4 taikos teisėjų apygardas. I apygardą sudarė Švenčionių miestas ir Mykoliškio, Kiemeliškių, Lentupio, Švenčionių bei Zablatiškių valsčiai.1

Lenkijos kariuomenei 1920 m. vasarą traukiantis iš Rytų žemių, Švenčionių apskrities I apygardos taikos teisėjas, vadovaudamasis Rytų žemių generalinio komisaro 1920-07-23 potvarkiu, nutraukė veiklą. Teismo dokumentai buvo evakuoti į Lenkiją. 2

Vidurio Lietuvos Laikinosios Valdymo Komisijos teisingumo departamento direktorius 1920-11-25 potvarkiu paskyrė taikos teisėją į Švenčionis.3 Teisėjas atnaujino veiklą teritorijoje, iki evakuacijos sudariusioje Švenčionių apskrities I taikos teisėjo apygardą.

Remiantis Vidurio Lietuvos Laikinosios Valdymo Komisijos teisingumo departamento direktoriaus 1921-09-24 potvarkiu, nuo 1921-10-01 Švenčionių apskrities I apygardos taikos teisėjo jurisdikcijoje buvo Švenčionių miestas ir Mykoliškio, Lentupio, Švenčionių ir Zablatiškių valsčiai.4

Lenkijos Respublikos teisingumo ministro 1922-05-06 potvarkiu visos Vilniaus žemėje veikusios teisėtvarkos institucijos buvo paliktos veikti iki pertvarkymo.5

Vadovaujantis Teisingumo ministerijos 1923-03-17 raštu dėl teismų pavadinimų suvienodinimo, Švenčionių apskrities I apygardos taikos teisėjo institucija nuo 1923-05-01 pavadinta Taikos teismu Švenčionyse.6 Vadovaujantis Lenkijos Respublikos Prezidento 1928-02-06 potvarkiu apie bendrųjų teismų santvarką Taikos teismas Švenčionyse nuo 1929-01-01 pavadintas Miesto teismu Švenčionyse.7

Teisingumo ministro 1926-11-06 potvarkiu nustatyta, kad nuo 1927-01-01 teismo jurisdikcijoje bus Pabradės ir Švenčionių miestai bei Mykoliškio, Švenčionių ir Zablatiškių valsčiai.8 Nuo 1931-01-15 teismo jurisdikcijoje buvo ir Švenčionėlių miestas, Daugėliškio, Dūkšto, Kaltanėnų bei Pabradės valsčiai, 9 o nuo 1931-10-01 - ir Mielagėnų bei Tverečiaus valsčiai.10 1938 m. teismo jurisdikcijoje buvo Švenčionių, Švenčionėlių ir Pabradės miestai, Daugėliškio, Dūkšto, Kaltanėnų, Kiemeliškių, Mielagėnų, Pabradės, Švenčionių, Tverečiaus valsčiai.11

Teismas nutraukė veiklą 1939 m. rugsėjo mėn. Tiksli veiklos pabaigos data nenustatyta.

Sudarytojo funkcijos

Teismas sprendė civilines bylas dėl turto ir jo padalinimo, jeigu turto vertė neviršijo įstatymuose nurodytos vertės, globos paskyrimo turtui, likusiam be šeimininko, tėvystės nustatymo, globos paskyrimo našlaičiams bei jų turto apsaugos, nuomos sutarčių vykdymo arba nutraukimo, prarasto turto grąžinimo, ginčytino turto apsaugos ir kt.; baudžiamąsias bylas dėl nusikaltimų (chuliganizmo, smulkių vagysčių, miško kirtimo be leidimo, svetimo turto niokojimo ir kt.) už kuriuos buvo numatyta bausmė iki 1-2 metų laisvės atėmimo arba skiriama atitinkama piniginė bauda; atliko tardymo veiksmus, kuriuos jam pavesdavo apygardos teismas.

Taikos teisėjas, vėliau miesto teismo teisėjas, sprendė bylas vienas. Teisėjo sprendimai galėjo būti apskųsti Vilniaus apygardos teismui.

II. DOKUMENTŲSUTVARKYMAS

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

Baltarusijos TSR Molodečno srities valstybinis archyvas 1948-09-23 perdavė Lietuvos TSR centriniam valstybiniam archyvui 3 Miesto teismo Švenčionyse bylas.

Kitų teismo dokumentų perdavimo archyvui data nenustatyta. Dokumentų perdavimo akto fondo byloje nėra.

Į apskaitos dokumentus 1952-04-07 buvo įrašyti 2 apyrašai, 54 apskaitos vienetai.

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Švenčionių filialas 1970-08-13 perdavė Miesto teismo Švenčionyse aprašytus dokumentus – 988 bylas, įrašytas į apyrašus Nr. 3, 4. Bylos ir apyrašai 1970-08-24 įrašyti į archyvo apskaitos dokumentus.

Iš viso fonde Nr. 43 yra 4 apyrašai, 1045 apskaitos vienetai. Apyrašai suminiai. Dokumentų chronologinės ribos 1919–1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

Švenčionių apskrities I apygardos taikos teisėjo, Taikos teismo Švenčionyse spręstų bylų yra Švenčionių apskrities I, II, III apygardų taikos teisėjų jungtiniame fonde Nr. 865.

Fonde yra Švenčionių apskrities II ir III apygardų taikos teisėjų ir Miesto teismo Lentupyje spręstų bylų. Bylos įrašytos apyrašuose Nr. 2 ir Nr. 4.

Baudžiamųjų bylų apyrašas Nr. 1

Apyraše įrašytos baudžiamosios bylos dėl nelegalaus sienos perėjimo, apgaudinėjimo, įžeidimo, kūno sužalojimo, vagystės, prekybos taisyklių pažeidimo ir kt..

Apyrašas suminis. Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas.

Iš viso fondo Nr. 43 apyraše Nr. 1 įrašyti 46 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1935–1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

Civilinių bylų apyrašas Nr. 2

Apyraše įrašytos civilinės bylos dėl teisių į nekilnojamąjį turtą pripažinimo, skolų, alimentų išieškojimo, iškeldinimo iš būsto.

Apyrašas suminis. Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas.

Iš viso fondo Nr. 43 apyraše Nr. 2 įrašyti 9 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1919 m., 1937–1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - mašinraštis, rankraštis, yra sklypų planų.

Baudžiamųjų ir civiliniųbylų apyrašas Nr. 3

Apyraše įrašytos:

baudžiamosios bylos dėl viešosios tvarkos pažeidimo, savavališko miško kirtimo, žvejybos, uogavimo bei grybavimo be leidimo, gyvulių ganymo uždraustose vietose, tabako auginimo, statybos taisyklių pažeidimo, muštynių, įžeidimo, vagysčių;

civilinės bylos dėl teisių į nekilnojamąjį turtą pripažinimo, neteisėtai užimtos žemės grąžinimo, nuomos mokesčių išieškojimo, iškeldinimo iš būsto, palikimo ir turto padalinimo, skolų grąžinimo.

Apyrašas suminis. Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal rūšis ir temas, temų ribose - pagal chronologiją.

Iš viso fondo Nr. 43 apyraše Nr.3 įrašytas 242 apskaitos vienetas. Dokumentų chronologinės ribos 1921–1933 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - mašinraštis, rankraštis.

Baudžiamųjų ir civilinių bylų apyrašas Nr. 4

Apyraše įrašytos:

baudžiamosios bylos dėl nepaklusimo valdžios atstovams ir jų įžeidimo, valstybinės vėliavos išniekinimo, nelegalaus sienos perėjimo, viešosios tvarkos ir administracinių taisyklių pažeidimo, naminės degtinės varymo ir kt.,

civilinės bylos dėl teisių į žemę ir kitą nekilnojamąjį turtą pripažinimo, neteisėtai užimtų žemių grąžinimo, palikimo bei turto padalinimo, nuomos mokesčių, alimentų išieškojimo ir kt.

Apyrašas suminis. Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal rūšis ir temas, temų ribose – pagal chronologiją.

Iš viso fondo Nr. 43 apyraše Nr. 4 įrašyti 748 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1922–1938 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė Edita Motiejūnienė

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau LCVA). F. 129, ap. 1, b. 2873, l. 11, 15, 64, 95.8.
2 LCVA. F. 129, ap. 1, b. 50, l. 1.
3 Dziennik Urzędowy Tymczsowej Komisji Rządzącej (toliau – DU TKR), 1920, Nr. 7-21.
4 DU TKR,1921, Nr. 31-354 .
5 LCVA. F. 129, ap. 1, b. 23, l. 39.
6 LCVA. F. 129, ap. 1, b. 55, l. 89.
7 DU RP, 1928, Nr. 12-93.
8 DU RP, 1926, Nr. 115-670.
9 DU RP, 1931, Nr. 2-10.
10 DU RP, 1931, Nr. 71-582.
11 LCVA. F. 129, ap. 1, b. 1350, l. 8.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2014-09-25 09:02