O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

lcva fondo 1779 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

ŠIAULIŲ APYGARDOS TEISMO ANTSTOLIO BIRŽUOSE FONDĄ NR. 1779

2007-12- Nr. SA -

Vilnius

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

Kauno apygardos teismo antstolis Biržų-Pasvalio apskrityje (1919-10-15–1922-07-31)

Šiaulių apygardos teismo antstolis Biržų-Pasvalio apskrityje (1922-08-01–1924-01-31)

Šiaulių apygardos teismo antstolis Biržuose (1924-02-01–1932 m. balandžio mėn.)

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

Kauno apygardos teismo pirmininko 1919-10-15 įsakymu Nr. 37 paskirtas Kauno apygardos teismo antstolis, kurio įstaiga buvo Joniškėlyje. Antstolis vykdė teismų sprendimus Biržų-Pasvalio apskrityje. Antstolį skyrė, atleido ir jo veiklą prižiūrėjo Kauno apygardos teismo pirmininkas. Antstolio veiklą reglamentavo 1919-01-16 Laikinasis teismų ir jų darbo sutvarkymo įstatymas1, kiti teisės aktai.

Kauno apygardos teismo antstolis Biržų-Pasvalio apskrityje nuo 1922-08-01 tapo pavaldus Šiaulių apygardos teismui.2 Antstolį skyrė, atleido ir jo veiklą prižiūrėjo Šiaulių apygardos teismo pirmininkas.

1924-02-01 Biržų-Pasvalio apskritis pavadinta Biržų apskritimi.3 Šiaulių apygardos teismo antstolis Biržų-Pasvalio apskrityje pavadintas Šiaulių apygardos teismo antstoliu Biržuose.

1925-05-05, įsteigus Panevėžio apygardos teismą, Šiaulių apygardos teismo antstolis Biržuose vykdė teismų sprendimus tik Biržų, N. Radviliškio, Pabiržės, Papilio valsčiuose ir Biržų mieste.4

Nuo 1932 m. balandžio mėn. Šiaulių apygardos teismo antstolis Biržuose tapo pavaldus Panevėžio apygardos teismui ir buvo pavadintas Panevėžio apygardos teismo antstolis Biržuose, o nuo 1933-12-01, įsteigus Biržų apylinkės teismą5, - Biržų apylinkės teismo antstoliu.

Sudarytojo funkcijos

Kauno apygardos teismo antstolis Biržų-Pasvalio apskrityje, Šiaulių apygardos teismo antstolis Biržų-Pasvalio apskrityje, Šiaulių apygardos teismo antstolis Biržuose vykdė teismų sprendimus bei atliko kitas įstatymais nustatytas funkcijas.

Teismo antstolis teikė šaukimus bylų dalyviams, rengė areštuoto kilnojamojo ir nekilnojamojo turto sąrašus, pardavė areštuotą turtą, tvarkė nekilnojamojo turto valdymo dokumentus.

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti. Lietuvos TSR centriniame valstybiniame archyve, sutvarkius rastus neaprašytus dokumentus, 1975-11-24 sudarytas Šiaulių apygardos teismo antstolio fondo Nr. 1779 apyrašas Nr. 1, kuriame buvo įrašyti 53 apskaitos vienetai.

2007 m. patikslintas fondo pavadinimas. Fondas pavadintas „Šiaulių apygardos teismo antstolis Biržuose “

Iš viso fonde Nr. 1779 yra 1 apyrašas, 53 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1921–1933 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

Šiaulių apygardos teismo antstolio Biržuose 1931–1933 m. dokumentai, Biržų apylinkės teismo antstolio 1933–1940 m. dokumentai yra įrašyti Panevėžio apygardos teismo antstolių fonde Nr. 1159.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

Vykdomųjų bylų apyrašas Nr. 1

Apyraše įrašytos teismo antstolio vykdomosios bylos dėl žemės nuomos mokesčio, skolų išieškojimo, alimentų ir algos išreikalavimo, palikimo padalinimo.

Apyrašas dalinai suminis. Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją ir temas. Temose bylos įrašytos suminiu principu.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 53 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1921–1933 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyresnioji archyvistė   Edita Motiejūnienė

 

1 Laikinosios Vyriausybės Žinios (toliau – LVŽ). 1919 m., Nr.2/3 – 26, Nr.6, psl. 6 - 8.

2 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau - LCVA). F. 478, ap. 1, b. 1. 10-11.

3 LCVA. F. 379, ap. 1, b. 1691, l. 6 a.p.

4 Lietuvos teismas 1918-1928 m., l. 61

5 LCVA. F. 1715, ap. 4, b. 1, l. 107.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2014-09-29 16:01