O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

lcva fondo R-11 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS IR BALTARUSIJOS TSR TEISINGUMO LIAUDIES KOMISARIATO ŠVENČIONIŲ APSKRITIES REVOLIUCINIO LIAUDIES TEISMO TARDYMO KOMISIJOS FONDĄ NR. R-11

2010-10- Nr. SA-

Vilnius

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

Lietuvos ir Baltarusijos TSR teisingumo liaudies komisariato Švenčionių apskritiesrevoliucinio liaudies teismo Tardymo komisija (Следственная комиссия Революционного народного суда Свентянского уезда Народного комиссариата юстиции Литовской и Белорусской ССР) (1919 m.)

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

Lietuvos darbininkų ir valstiečių deputatų tarybų 1919-02-18 suvažiavimas priėmė rezoliuciją dėl Lietuvos ir Baltarusijos Tarybų Socialistinės Respublikos įkūrimo. 1919-02-27 Vilniuje įvyko bendras Lietuvos ir Baltarusijos centro vykdomųjų komitetų posėdis, kuriame buvo sudaryta bendra Lietuvos ir Baltarusijos TSR vyriausybė – Liaudies Komisarų Taryba.

Tikslios datos, kada 1919 m. buvo įsteigta ir kada baigė veiklą Lietuvos ir Baltarusijos TSR teisingumo liaudies komisariatui pavaldi Švenčionių apskrities revoliucinio liaudies teismo Tardymo komisija, nenustatytos.

Sudarytojo funkcijos

Lietuvos ir Baltarusijos TSR teisingumo liaudies komisariato Švenčionių apskrities revoliucinio liaudies teismo Tardymo komisija vykdė parengtinį tardymą dėl kontrrevoliucinių veiksmų, sukčiavimo, vagysčių, spekuliacijos, šnipinėjimo bei kitų nusikaltimų.

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Lietuvos centrinio valstybės archyvo apskaitos dokumentuose fondas įrašytas 1952 m. Fonde buvo 1 apyrašas, 3 bylos.

Iš viso fonde Nr. R-11 yra 1 apyrašas, 3 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919 m. Dokumentai rusų kalba.

Fondo bylos mikrofilmuotos.

Tardymo bylų apyrašas Nr. 1

Apyraše įrašytos vagystėmis kaltinamų asmenų tardymo bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal kaltinamų asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 3 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919 m. Dokumentai rusų kalba.

Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis. Bylos mikrofilmuotos.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Liudmila Funikova

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2014-09-29 14:42