O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

lcva fondo R-888 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VILNIAUS GUBERNIJOS KARINIO KOMISARIATO TEISMO-TARDYMO KOMISIJOS FONDĄ NR. R-888

2010-11- Nr. SA-

Vilnius

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

Vilniaus gubernijos karinio komisariato teismo-tardymo komisija (Виленский губернский военный комиссариат Судебно-следственная комиссия) (1919–1920 m.)

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

Tikslios datos, kada 1919 m. buvo įsteigta ir kada 1920 m. baigė veikląVilniaus gubernijos karinio komisariato teismo-tardymo komisija, nenustatytos.

Sudarytojo funkcijos

Vilniaus gubernijos karinio komisariato teismo-tardymo komisija tyrė karių padarytus nusikaltimus ir priiminėjo nutarimus šiose bylose.

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

LTSR valstybinis archyvas 1948-02-05 iš Smolensko apskrities valstybinio archyvo perėmė Vilniaus gubernijos karo komisariato fondą Nr. 134, 12 bylų, įrašytų į apyrašą Nr. 1. Archyve fondas pavadintas Vilniaus gubernijos karinio komisariato teismo-tardymo komisija ir jam duotas numeris R-888.

Iš viso fonde Nr. R-888 yra 1 apyrašas, 12 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1920 m. Dokumentai rusų kalba.

Fondo bylos sovietmečiu mikrofilmuotos.

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

Apyraše įrašyti komisijos tardymo-sprendimų bylos.

Bylos į apyrašą įrašytos be sistemos.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 12 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1920 m. Dokumentai rusų kalba.

Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Elena Vydrina

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2014-09-29 14:45