O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

lcva fondo R-339 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VYRIAUSIOSIOS AUTOTRANSPORTO VALDYBOS PRIE LIETUVOS TSR MINISTRŲ TARYBOS FONDĄ NR. R-339

2008-04- Nr. SA-

Vilnius

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

Respublikinė autotransporto valdyba prie Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos (1941-04-14–1941 m.)

Vyriausioji autotransporto valdyba prie Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos (1941 m., 1944-01-01–1946-03-24)

Vyriausioji autotransporto valdyba prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos (1946-03-25–1953-03-09)

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos 1941-04-14 nutarimu Nr. 344 įsteigta Respublikinė autotransporto valdyba prie Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos.[1]

Tiksli data, kada 1941 m. Respublikinė autotransporto valdyba prie Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos pavadinta Vyriausiąja autotransporto valdyba prie Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos, nenustatyta.

Vyriausiosios autotransporto valdybos prie Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos veiklą nutraukė 1941 m. prasidėjęs Vokietijos - Sovietų Sąjungos karas.

Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos 1944-01-25 nutarimu Nr. 32 „Dėl Lietuvos TSR liaudies komisariatų ir centrinių įstaigų veiklos atkūrimo bei jų komplektavimo“ nuo 1944-01-01 Vyriausioji autotransporto valdyba prie Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos atkūrė veiklą.[2]

Vadovaujantis Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1946-03-25 įsaku „Dėl Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos pertvarkymo į Lietuvos TSR Ministrų Tarybą“ Vyriausioji autotransporto valdyba prie Lietuvos TSR Liaudie Komisarų Tarybos pavadinta Vyriausiąja autotransporto valdyba prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos.[3]

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1953-03-09 nutarimu Nr. 172 „Dėl priemonių automobilių parko naudojimui pagerinti ryšium su Lietuvos TSR automobilių transporto ministerijos organizavimu“ Vyriausioji autotransporto valdyba prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos ir jos žinioje esančios autotransporto ir automobilių remonto įmonės, mokymo įstaigos ir kitos organizacijos buvo perduotos į Lietuvos TSR automobilių transporto ministerijos sistemą.[4]

Sudarytojo funkcijos

Vyriausioji autotransporto valdyba prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos organizavo autotransporto ūkį respublikoje, jo eksploataciją ir remontą, ruošė kadrus autotransportui, vadovavo autotransporto įmonių veiklai.

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

1968-12-16 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR automobilių transporto ir plentų ministerijos perėmė 128 Vyriausiosios autotransporto valdybos prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos bylas, įrašytas apyraše Nr. 1.

Iš viso fonde Nr. R-339 yra 1 apyrašas, 128 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1944–1953 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis.

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

Apyraše įrašyti valdybos nuostatai, valdybos viršininko įsakymai veiklos klausimais, techninės-eksperimentinės komisijos posėdžių protokolai, pasitarimų protokolai, darbo, finansų, planai, darbo ir kadrų ataskaitos, kapitalinės statybos tituliniai sąrašai, susirašinėjimo veiklos ir personalo klausimais dokumentai, valdybos ir pavaldžių įmonių etatų sąrašai bei metų balansai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 128 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1944–1953 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė Liudmila Funikova[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau-LCVA). F. R-754, ap. 1, b. 7, l. 182.

[2] LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 15, l. 13.

[3] LCVA. F. R-758, ap. 2, b. 12, l. 189.

[4] LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 294, l. 231.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2014-10-15 10:20