O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

lcva fondo R-974 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

STATYBOS KOLŪKIUOSE VALDYBOS PRIE LIETUVOS TSR MINISTRŲ TARYBOS FONDĄ NR. R-974

2008-09-       Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Statybos kolūkiuose valdyba prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos (1957-06-14–1963-01-15)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1957-06-14 nutarimu Nr. 275 „Dėl Statybos kolūkiuose valdybos prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos organizavimo“ įsteigta Statybos kolūkiuose valdyba prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos.[1]

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1963-01-15 nutarimu Nr. 24 Statybos kolūkiuose valdyba prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos buvo likviduota.[2]

 

Sudarytojo funkcijos

 

Statybos kolūkiuose valdyba prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos vadovavo statybai ir statybinių medžiagų gamybai kolūkiuose.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

2006-09-11 Lietuvos centrinis valstybės archyvas iš Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos perėmė 41 Statybos kolūkiuose valdybos prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos bylą, įrašytą apyraše Nr. 1.

Iš viso fonde Nr. R-974 yra 1 apyrašas, 41 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1957–1963 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Lietuvos TSR Ministrų Tarybos nutarimai ir potvarkiai, valdybos ir vienmetės meistrų-dešimtininkų mokyklos metų apyskaitos ir balansai, tarpkolūkinių statybos organizacijų metų darbo ataskaitos, revizijų tarpkolūkinėse statybos organizacijose aktai, etatų sąrašai ir išlaidų apyskaitos, likvidacinis balansas.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašytas 41 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1957–1963 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Liudmila Funikova[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. R-754, ap. 1, b. 427, l. 158.
[2] LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 682, l. 144.
Informaciją atnaujino: Gintautas Petkevičius, Lietuvos centrinis valstybės archyvas
Informacija atnaujinta: 2020-07-29 14:21