O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

lcva fondo 1010 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VILNIAUS MIESTO VALSTYBINĖS POLICIJOS I NUOVADOS FONDĄ NR. 1010

2005-12- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Vilniaus miesto valstybinės policijos I nuovada (I Posterunek Policji Państwowej m. Wilna) (1932-09-14 – 1939 m. rugsėjis)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Vilniaus miesto valstybinės policijos I nuovada (dar vadinta geležinkelio nuovada) buvo įsteigta 1932-09-14, pakeitus valstybinės policijos nuovadų numeraciją.1 Nuovada buvo pavaldi Vilniaus miesto valstybinės policijos II komisariatui.

Vilniaus miesto valstybinės policijos I nuovada veikė iki 1939 m. rugsėjo mėn. Tiksli veiklos pabaigos data nenustatyta.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Vilniaus miesto valstybinės policijos I nuovada buvo valstybinės policijos žemesnysis padalinys. Jos funkcijos buvo palaikyti viešąją tvarką ir saugumą, tirti nusikaltimus, vykdyti administracinės valdžios bei teismo įstaigų pavedimus nustatytoje teritorijoje. 2

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Vilniaus miesto valstybinės policijos I nuovados fondo dokumentų perdavimo Lietuvos TSR centriniam valstybiniam archyvui data nenustatyta. Dokumentų perdavimo akto fondo byloje nėra.

Fondo apyrašas Nr. 1 sudarytas 1951-04-19, į jį įrašyti 2 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. 1010 yra 1 apyrašas, 2 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1934–1935 m. Dokumentai lenkų kalba.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyta budėjimo knyga, telefonogramos apie įvykius.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso fondo Nr. 1010 apyraše Nr. 1 įrašyti 2 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1934–1935 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis. Yra blunkančių dokumentų.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus Danuta Bruzgul vyriausioji archyvistė

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 89, ap. 5, b. 142, l. 33, 37.

2 LCVA. F. 89, ap. 7, b. 9, l. 76, 77.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-09 15:51