O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

lcva fondo 1013 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VILNIAUS MIESTO VALSTYBINĖS POLICIJOS VI NUOVADOS FONDĄ NR. 1013

2005-12- Nr. SA-

Vilnius

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

Vilniaus miesto valstybinės policijos VI nuovada (6 Posterunek Policji Państwowej m. Wilna) (1927-03-01– 1932-09-13)

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

Vilniaus miesto valstybinės policijos VI nuovada (dokumentuose dar vadinta geležinkelio nuovada) buvo įsteigta 1927-03-01, pertvarkius Vilniaus miesto valstybinės policijos VII komisariatą. Nuovada buvo pavaldi Vilniaus miesto valstybinės policijos II komisariatui.1

Vilniaus miesto valstybinės policijos VI nuovada (geležinkelio nuovada) 1932-09-14, pakeitus policijos nuovadų numeraciją, buvo pertvarkyta į Vilniaus miesto valstybinės policijos I nuovadą. 2

Sudarytojo funkcijos

Vilniaus miesto valstybinės policijos VI nuovada buvo valstybinės policijos žemesnysis padalinys. Jos funkcijos buvo palaikyti viešąją tvarką ir saugumą, tirti nusikaltimus, vykdyti administracinės valdžios bei teismo įstaigų pavedimus nustatytoje teritorijoje.3

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

Vilniaus miesto valstybinės policijos VI nuovados fondo dokumentų perdavimo Lietuvos TSR centriniam valstybiniam archyvui data nenustatyta. Dokumentų perdavimo akto fondo byloje nėra.

Fondo apyrašas Nr. 1 sudarytas 1951-04-19, į jį įrašyta 12 apskaitos vienetų.

Iš viso fonde Nr. 1013 yra 1 apyrašas, 12 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1926–1932 m. Dokumentai lenkų kalba.

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti nuovados komendanto įsakymai, budėjimų knygos, telefonogramos apie įvykius.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso fondo Nr. 1013 apyraše Nr. 1 įrašyta 12 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1926–1932 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis. Yra blunkančių dokumentų.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Danuta Bruzgul

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 89, ap. 7, b. 327, l. 97. F. 1013, ap. 1, b. 1, l. 20.

2 LCVA. F. 89, ap. 5, b. 142, l. 33, 37.

3 LCVA. F. 89, ap. 7, b. 9, l. 76, 77.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2014-10-27 14:22