O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

lcva fondo 425 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VILNIAUS MIESTO POLICIJOS V NUOVADOS FONDĄ NR. 425

2005-12-      Nr. SA-

Vilnius

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

Vilniaus miesto policijos V nuovada (1939-11-14–1940 m.)

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

Vilniaus miesto ir apskrities policijos vado 1939-11-13 įsakymu Nr. 1 nuo 1939-11-14 miestas suskirstytas į 10 policijos nuovadų. Tuo pačiu įsakymu policijos vadas, kol nuovados viršininkus paskirs vidaus reikalų ministras, paskyrė V nuovados viršininką.[1]

Nuovados veiklą reglamentavo 1920-05-20 Milicijos įstatymas[2] bei kiti teisės aktai. Nuovados viršininką skyrė vidaus reikalų ministras. Vilniaus miesto policijos V nuovados viršininkas buvo pavaldus Vilniaus miesto ir apskrities policijos vadui.

Tiksli data, kada 1940 m. Vilniaus miesto policijos V nuovada baigė veiklą, nenustatyta.

Sudarytojo funkcijos

Vilniaus miesto policijos V nuovada buvo viešosios policijos žemesnysis padalinys.[3] Jos funkcijos buvo palaikyti viešąją tvarką ir saugumą, tirti nusikaltimus nustatytoje teritorijoje.

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

Apskaitos dokumentuose yra įrašas, kad 41 Vilniaus miesto policijos V nuovados neaprašyta byla ir 2 kg dokumentų 1949-11-22 perduoti Lietuvos TSR centriniam valstybiniam archyvui. Dokumentų perdavimo akto nėra, iš kur gauti dokumentai nenustatyta.

Dokumentai buvo sutvarkyti ir 1950-08-26 sudarytas apyrašas Nr.1, į kurį įrašyti 68 apskaitos vienetai.

Sutvarkius rastus neaprašytus dokumentus 1961 m., 1963 m. ir 1965 m. papildomai į apyrašą Nr.1 buvo įrašyta 12 apskaitos vienetų.

Iš viso fonde Nr. 425 yra 1 apyrašas, 80 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1939-1940 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

Apyraše įrašyti vidaus reikalų ministro, Policijos departamento direktoriaus, Vilniaus miesto ir apskrities policijos vado, nuovados viršininko įsakymai; susirašinėjimo veiklos, susirinkimų, pramogų ir draugijų ir kt. klausimais dokumentai; patrulio schemos ir instrukcijos, sargybos tikrinimo knygelės, ginklų, turto ir medžiagų patikrinimo dokumentai, nutrauktos baudžiamosios bylos ir pranešimai apie jų nutraukimą; asmenų kratos protokolai; protokolų, suimtų asmenų registracijos knygos, įvykių dienynai ir kt.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso fondo Nr. 425 apyraše Nr. 1 įrašyta 80 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1939–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Inga Švedaitė

 


[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas, F. 425, ap. 1, b. 7, l. 4 - 5.
[2] Laikinosios Vyriausybės Žinios, 1920 m. Nr. 32 - 363
[3] Vyriausybės žinios, 1939 m., Nr. 671 – 4949.
Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2014-10-23 14:49