O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

lcva fondo 430 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VILNIAUS MIESTO POLICIJOS X NUOVADOS FONDĄ NR. 430

2005-12-      Nr. SA-

Vilnius

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

Vilniaus miesto policijos X nuovada (1939-11-14 – 1940 m.)

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

Vilniaus miesto ir apskrities policijos vado 1939-11-13 įsakymu Nr. 1 nuo 1939-11-14 miestas suskirstytas į 10 policijos nuovadų. Tuo pačiu įsakymu policijos vadas, kol nuovados viršininkus paskirs vidaus reikalų ministras, paskyrė X nuovados viršininką.[1]

Nuovados veiklą reglamentavo 1920-05-20 Milicijos įstatymas[2] bei kiti teisės aktai. Nuovados viršininką skyrė vidaus reikalų ministras. Vilniaus miesto policijos X nuovados viršininkas buvo pavaldus Vilniaus miesto ir apskrities policijos vadui.

Tiksli data, kada 1940 m. Vilniaus miesto policijos X nuovada baigė veiklą, nenustatyta.

Sudarytojo funkcijos

Vilniaus miesto policijos X nuovada buvo viešosios policijos žemesnysis padalinys.[3] Jos funkcijos buvo palaikyti viešąją tvarką ir saugumą, tirti nusikaltimus nustatytoje teritorijoje.

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

Apskaitos dokumentuose yra įrašas, kad 44 Vilniaus miesto policijos X nuovados neaprašytos bylos 1949-11-22 perduotos Lietuvos TSR centriniam valstybiniam archyvui. Dokumentų perdavimo akto nėra, iš kur gauti dokumentai nenustatyta.

Dokumentai buvo sutvarkyti ir 1950-08-31 sudarytas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyti 44 apskaitos vienetai.

Sutvarkius rastus neaprašytus dokumentus 1965 m. papildomai į apyrašą Nr. 1 buvo įrašyti 6 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. 430 yra 1 apyrašas, 50 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1939-1940 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

Apyraše įrašyti Vilniaus miesto ir apskrities viršininko, policijos vado, nuovados viršininko, įsakymai, susirašinėjimo veiklos, susirinkimų ir kt. klausimais dokumentai; protokolai, pranešimai apie ieškomus asmenis, mobilizacijos planas, nutrauktos baudžiamosios bylos ir pranešimai apie jų nutraukimą; protokolų, svetimšalių, karo atbėgėlių, suimtų asmenų registracijos knygos, tarnybos paskirstymo knygos; įvykių dienynai, kriminalinės policijos žinios, finansiniai dokumentai ir kt.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso fondo Nr. 430 apyraše Nr. 1 įrašyta 50 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1939–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Inga Švedaitė

 


[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas, F. 425, ap. 1, b. 7, l. 4 - 5.
[2] Laikinosios Vyriausybės Žinios, 1920 m. Nr. 32 - 363
[3] Vyriausybės žinios, 1939 m., Nr. 671 – 4949.
Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2014-10-23 14:53