O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

lcva fondo R-169 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VILNIAUS APSKRITIES RUKAINIŲ VALSČIAUS REVOLIUCINIO KOMITETO

FONDĄ NR. R-169

2010-11- Nr. SA-

Vilnius

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

Vilniaus apskrities Rukainių valsčiaus revoliucinis komitetas (Рукойнский волостной ревком Виленского уезда) (1920-07-17–1920 m. rugpjūčio mėn.)

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

Vilniaus apskrities Rukainių valsčiaus revoliucinis komitetas pradėjo veikti 1920-07-17.[1] Komitetas buvo pavaldus Vilniaus apskrities kariniam revoliuciniam komitetui, Raudonosios armijos vadovybei.

Tiksli data, kada Rukainių valsčiaus revoliucinis komitetas baigė veiklą, nenustatyta. 1920 m. rugpjūčio mėn. komitetas dar veikė.

Sudarytojo funkcijos

Vilniaus apskrities Rukainių valsčiaus revoliucinis komitetas buvo aukščiausias tarybų valdžios organas valsčiaus teritorijoje.

Komitetas organizavo kaimų revoliucinius komitetus, milicijos veiklą, užtikrino tvarką, registravo valsčiaus gyventojus, registravo ir saugojo savininkų paliktus dvarus, palivarkus, miškus, sodus, malūnus, žemės ūkio inventorių, gyvulius, rūpinosi žemės ūkio darbais dvaruose.

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas 1964 m. gegužės mėn. iš Spalio revoliucijos centrinio valstybinio archyvo perėmė Rukainių valsčiaus revoliucinio komiteto 1 neaprašytą bylą.

1964-06-22 archyve sudarytas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašytas 1 apskaitos vienetas.

Iš viso fonde Nr. R-169 yra 1 apyrašas, 1 apskaitos vienetas.

Fondo dokumentai sovietmečiu kataloguoti, mikrofilmuoti.

Dokumentų chronologinės ribos 1920 m. Dokumentai rusų kalba.

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

Apyraše įrašyta gautų ir siųstų raštų registracijos knyga.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašytas 1 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1920 m. Dokumentai rusų kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė Danuta Bruzgul


[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas. F. R-219, ap. 1, b. 5, l. 125.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2014-09-24 08:43