O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

lcva fondo R-316 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

ŠVENČIONIŲ APSKRITIES ADUTIŠKIO VALSČIAUS REVOLIUCINIO KOMITETO FONDĄ NR. R-316

2010-11- Nr. SA-

Vilnius

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

Švenčionių apskrities Adutiškio valsčiaus revoliucinis komitetas (Годутишский революционный комитет Свенцянского уезда) (1920-07-12–1920 m. rugpjūčio mėn.)

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

Švenčionių apskrities Adutiškio valsčiaus revoliucinis komitetas pradėjo veikti 1920-07-12.[1] Komitetas buvo pavaldus Švenčionių apskrities revoliuciniam komitetui, Raudonosios armijos vadovybei.

Tiksli data, kada Adutiškio valsčiaus revoliucinis komitetas baigė veiklą, nenustatyta. 1920 m. rugpjūčio mėn. komitetas dar veikė.

Sudarytojo funkcijos

Švenčionių apskrities Adutiškio valsčiaus revoliucinis komitetas buvo aukščiausias tarybų valdžios organas valsčiaus teritorijoje.

Komitetas organizavo kaimų revoliucinius komitetus, milicijos veiklą, užtikrino tvarką, registravo valsčiaus gyventojus, registravo ir saugojo savininkų paliktus dvarus, palivarkus, miškus, sodus, malūnus, žemės ūkio inventorių, gyvulius, rūpinosi žemės ūkio darbais dvaruose.

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas 1967-10-30 iš Centrinio valstybinio Tarybinės armijos archyvo perėmė Adutiškio valsčiaus revoliucinio komiteto 2 bylas su apyrašu.

Iš viso fonde Nr. R-316 yra 1 apyrašas, 2 apskaitos vienetai.

Fondo dokumentai sovietmečiu kataloguoti, mikrofilmuoti.

Dokumentų chronologinės ribos 1920 m. Dokumentai rusų, lietuvių, lenkų kalbomis.

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

Apyraše įrašyti valsčių revoliucinių komitetų organizavimo ir veiklos instrukcija, Švenčionių apskrities revoliucinio komiteto įsakymai, Adutiškio valsčiaus revoliucinio komiteto veiklos ataskaita, gyventojams išduoti leidimai, asmens liudijimai., Adutiškio malūno techninis aprašymas.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 2 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1920 m. Dokumentai rusų, lietuvių, lenkų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, yra asmenų nuotraukų.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė Danuta Bruzgul


[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas. F. R-316, ap. 1, b. 1, l. 12.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2014-09-24 09:08