O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

LCVA fondo 1033 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VILNIAUS PRADŽIOS MOKYKLŲ TĖVŲ KOMITETŲ SĄJUNGOS FONDĄ NR. 1033

2006-04-          Nr. SA-

Vilnius

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

Vilniaus pradžios mokyklų tėvų komitetų sąjunga (Zrzeszenie Komitetów Rodzicielskich Szkół Powszechnych miasta Wilna) (1929-10-22–1940-02-13)

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

Vilniaus pradžios mokyklų tėvų komitetų sąjunga 1929-10-22 įregistruota Vilniaus vaivadijos valdybos Draugijų ir sąjungų registre (reg. Nr. 1135). Organizaciją valdė taryba, valdyba ir revizijos komisija; ji veikė Vilniaus mieste.

Vilniaus miesto ir apskrities viršininkas 1940-02-13 nutarimu sąjungą uždarė.[1]

Sudarytojo veiklos sritis

Vilniaus pradžios mokyklų tėvų komitetų sąjungos nariais galėjo būti visi teisėtai veikiantys Vilniaus miesto pradžios mokyklų tėvų komitetai bei kitos vaikų globos ir ugdymo organizacijos.

Sąjungos tikslas buvo koordinuoti tėvų, priklausančių tėvų komitetams, veiklą, rūpintis tėvų ir mokyklų bendradarbiavimu, jaunimo auklėjimu, atstovauti tėvų interesams.

Organizacija rėmė tėvų komitetus, globojo mokyklinio amžiaus vaikus, teikė jiems moralinę ir materialinę pagalbą, rūpinosi nepasiturinčių vaikų papildomu maitinimu mokyklose, pirko aprangą, avalynę, mokyklines prekes, organizavo paramos akcijas, medicinos pagalbos teikimą, vasaros stovyklas ir kt.

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

Vilniaus pradžios mokyklų tėvų komitetų sąjungos dokumentų perdavimo archyvui data nenustatyta, dokumentų perėmimo akto fondo byloje nėra.

1966 m. sudarytas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašytas 1 apskaitos vienetas, 1968 m. papildomai įrašyta 40 apskaitos vienetų, 1978 m. – 130 apskaitos vienetų.

Iš viso fonde Nr. 1033 yra 1 apyrašas, 171 apskaitos vienetas. Dokumentų chronologinės ribos 1929–1939 m. Dokumentai lenkų kalba.

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

Apyraše įrašyti Vilniaus pradžios mokyklų tėvų komitetų sąjungos įstatai, tvarkomieji dokumentai, tarybos, valdybos ir revizijos komisijos posėdžių protokolai; sąjungos veiklos ataskaitos; vaikų vasaros stovyklų organizavimo ir veiklos dokumentai; susirašinėjimo vaikų papildomo maitinimo, „Vaikų savaitės“ organizavimo, maisto produktų, medikamentų, mokymo priemonių įsigijimo ir kt. klausimais dokumentai; vaikų sąrašai; buhalteriniai dokumentai; pradžios mokyklų tėvų komitetų veiklos stebėjimo bylos: komitetų posėdžių protokolai, veiklos ataskaitos, narių sąrašai ir kt.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją; mokyklų tėvų komitetų veiklos stebėjimo bylos – mokyklų numerių didėjimo tvarka.

Iš viso fondo Nr. 1033 apyraše Nr. 1 įrašytas 171 apskaitos vienetas. Dokumentai 1929–1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Elžbieta Šimelevičienė

 


[1] LCVA. F. 401, ap. 2, b. 451, l. 2 - 4..
 
 
 
Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2014-09-30 10:40