O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

LCVA fondo 1236 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

AMERIKOS ŽYDŲ DRAUGIJOS „DŽOINT“ KAUNO SKYRIAUS FONDĄ NR. 1236

2007-08-     Nr. SA -

Vilnius

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJUS

Sudarytojo pavadinimų pasikeitimai

Amerikos žydų draugijos „Džoint“ Kauno skyrius (1920 m. sausio mėn.–1925 m. vasario mėn.)

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

Tiksli data, kada Amerikos žydų draugijos „Džoint“ Kauno skyrius pradėjo veiklą, nenustatyta. Fondo dokumentuose yra įrašas, kad draugija 1920 m. sausio mėnesį jau veikė.

Tiksli data, kada draugijos Kauno skyrius nutraukė veiklą, nenustatyta.

1924 m. Amerikos žydų draugija „Džoint“ (American Joint Distribution Kommittee) susijungė su Draugija „Ica“ ir Londone įsteigė bendrą organizaciją „American Joint Reconstr. Fondation“.[1]

Kauno skyriaus veiklos datos nurodytos pagal fondo dokumentų datas.

Sudarytojo veiklos sritis

Skyrius teikė materialinę paramą nukentėjusiems nuo karo žydams, padėjo steigti kredito kooperatyvus ir teikė jiems kreditus.

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo apskaitos dokumentuose Amerikos žydų draugijos „Džoint“ Kauno skyriaus fondas įrašytas 1956-03-06. Dokumentų perdavimo akto nėra. Apyraše Nr. 1 buvo įrašyta 11 apskaitos vienetų.

1978 m. papildomai įrašyti 3 apskaitos vienetai.

1994 m. buvo patikslintos bylų antraštės, dokumentų datos, papildomai įrašytas 1 apskaitos vienetas (senas apyrašas).

Iš viso fonde Nr. 1236 yra 1 apyrašas, 15 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1923-1925 m., 1940 m. Dokumentai hebrajų, jidiš, rusų kalbomis.

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

Apyraše įrašytos draugijos apskričių komitetų, Anykščių vaikų namų finansinės, Žydų tautos tarybos sanitarinės žinybos kasos ataskaitos, pažyma apie „American Joint Reconstr. Fondation“ veiklą Lietuvoje, apžvalga apie Lenkijos žydų padėtį.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 15 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1923-1925 m., 1940 m. Dokumentai hebrajų, jidiš, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Karolina Kazakevičiūtė

 


[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 1236, ap. 1, b. 13, l. 1 –5.
  
 
 
Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2014-09-30 14:41