O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

LCVA fondo 1306 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

BUVUSIŲ ŠIAULIŲ GIMNAZIJŲ AUKLĖTINIŲ SAVIŠALPOS DRAUGIJOS FONDĄ NR. 1306

2005-12-      Nr. SA -

Vilnius

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

Buvusių Šiaulių gimnazijų auklėtinių savišalpos draugija (1938-12-20–1940-07-29)

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

Buvusių Šiaulių gimnazijų auklėtinių savišalpos draugija 1938-08-20 įrašyta į Vidaus reikalų ministerijos Draugijų registrą, Nr. 8681. Draugiją valdė visuotinis narių susirinkimas, susirinkimo išrinkta valdyba.[1]

Vidaus reikalų ministras 1940-07-29 nutarimu draugiją uždarė.[2]

Sudarytojo veiklos sritis

Buvusių Šiaulių gimnazijų auklėtinių savišalpos draugijos nariais galėjo būti visi pilnamečiai Lietuvos piliečiai.

Draugijos tikslas buvo suvienyti visus buvusius Šiaulių gimnazijų auklėtinius savišalpai ir šelpimui. Draugija šelpė Šiaulių gimnazijų mokinius, Lietuvos aukštųjų mokyklų studentus, baigusius Šiaulių gimnazijas, buvusius Šiaulių gimnazijų auklėtinius ir jų šeimas. Draugija skyrė vienkartines pašalpas neturtingiems moksleiviams, stipendijas studentams, steigė bendrabučius, valgyklas, sanatorijas, šelpė ir gydė susirgusius moksleivius.

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialas 1969-11-25 perdavė archyvui 13 Buvusių Šiaulių gimnazijų auklėtinių savišalpos draugijos bylų, įrašytų apyraše Nr.1.

Iš viso fonde Nr. 1306 yra 1 apyrašas, 13 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1937–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

Apyraše įrašyti draugijos įstatai ir jų rengimo dokumentai, visuotinių narių susirinkimų, valdybos posėdžių, Šiaulių valstybinių vyrų ir mergaičių gimnazijų bendrų tėvų komitetų posėdžių protokolai, statistinės žinios apie draugiją, susirašinėjimo su vidaus reikalų ministru ir Šiaulių gimnazijų tėvų komitetais veiklos ir finansų klausimais dokumentai, narių mokesčio kortelės, kasos knygos, valdybos narių, gimnazijų auklėtinių sąrašai, balansai, narių ir narių rėmėjų pareiškimai apie sumokėtus nario mokesčius ir aukas, narių adresai, asmens pasižadėjimo grąžinti paskolą byla.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso fondo Nr. 1306 apyraše Nr.1 įrašyta 13 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1937–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyresnioji archyvistė   Audronė Bakanaitė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau–LCVA), F. 402, ap. 5 b. 245, 1. 1-7.
[2] LCVA, F. 402, ap.5, b. 245 l. 15.
 
 
 
Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2014-09-30 14:53