O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

LCVA fondo 289 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

KARAIMŲ ISTORIJOS IR LITERATŪROS MYLĖTOJŲ DRAUGIJOS FONDĄ NR. 289

2006-05- Nr. SA-

Vilnius

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

Karaimų istorijos ir literatūros mylėtojų draugija (Towarzystwo Miłośników Historii i Literatury Karaimskiej) (1932-03-24–1940-04-25)

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

Karaimų istorijos ir literatūros mylėtojų draugija 1932-03-24 įregistruota Vilniaus vaivadijos valdybos Draugijų ir sąjungų registre Nr. 1552. Draugija veikė Lenkijos Respublikoje.1

Organizaciją valdė visuotinis narių susirinkimas, valdyba ir revizijos komisija.

Vilniaus miesto ir apskrities viršininkas 1940-04-25 draugiją uždarė.2

Sudarytojo veiklos sritis

Draugijos tikraisiais nariais galėjo būti visi pilnamečiai Lenkijos Respublikos piliečiai.

Organizacijos tikslas buvo remti ir skatinti savo narių susidomėjimą karaimų kalba, istorija, kultūra ir literatūra.

Draugija leido metraštį „Karaimų mintis“ (Myśl Karaimska), rengė tradicines karaimų šventes, paskaitas, ekskursijas, koncertus ir kt.

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

Karaimų istorijos ir literatūros mylėtojų draugijos fondo dokumentų perdavimo archyvui data nenustatyta, dokumentų perėmimo akto fondo byloje nėra. 1949 m. į apskaitos dokumentus buvo įrašyti 2 neaprašyti saugojimo vienetai, 1952 m. įrašytas apyrašas Nr. 1, 10 apskaitos vienetų.

Sutvarkius rastus neaprašytus dokumentus, 1979 m. sudarytas naujas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyti 5 apskaitos vienetai. 1980 m. papildomai įrašytas 1 apskaitos vienetas.

Iš viso fonde Nr. 289 yra 1 apyrašas, 6 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1932–1937 m. Dokumentai lenkų, rusų, vokiečių, čekų kalbomis.

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

Apyraše įrašyti draugijos įstatai, visuotinių narių susirinkimų protokolų ištraukos, susirašinėjimo karaimų istorijos, kultūros, metraščio platinimo, bendradarbiavimo su užsienio mokslo įstaigomis ir kt. klausimais dokumentai, prašymai priimti į draugiją, buhalterijos dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso fondo Nr. 289 apyraše Nr. 1 įrašyti 6 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1932–1937 m. Dokumentai lenkų, rusų, vokiečių, čekų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Elžbieta Šimelevičienė1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 289, ap. 1, b. 1, l. 1–3.

2 LCVA. F. 401, ap. 2, b. 175, l. 14.

 

 

Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2014-10-23 08:08