O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

LCVA fondo 311 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

ŠVENČIONIŲ APSKRITIES KAIMO JAUNIMO SĄJUNGOS FONDĄ NR. 311

2006-09-       Nr. SA-

Vilnius

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJUS

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

Švenčionių apskrities jaunimo sąjunga (Związek Młodzieży Powiatu Święciańskiego) (1921-08-05–1930-09-16)

Švenčionių apskrities kaimo jaunimo sąjunga (Powiatowy Związek Młodzieży Wiejskiej Powiatu Święciańskiego) (1930-09-17–1935 m.)

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

Švenčionių apskrities jaunimo sąjunga 1921-08-05 įrašyta į Vidurio Lietuvos Švenčionių seniūnijos II registrą eil. Nr. 27.[1] Veikė vadovaudamasi Kaimo jaunimo sąjungos laikinaisiais nuostatais. Sąjungą valdė visuotinis ratelių delegatų suvažiavimas, valdyba, revizijos komisija.

Organizacija pakeitė pavadinimą į Švenčionių apskrities kaimo jaunimo sąjungą ir 1930-09-17 įregistruota Švenčionių seniūnijoje. Ji veikė pagal Vilniaus žemės kaimo jaunimo sąjungos nuostatus ir buvo šios sąjungos skyrius.[2] Skyrių valdė visuotinis narių susirinkimas, valdyba ir revizijos komisija.

Švenčionių apskrities kaimo jaunimo sąjunga jungė Švenčionių apskrityje veikusius organizacijos ratelius.

Švenčionių apskrities kaimo jaunimo sąjungos veiklos pabaigos data nenustatyta. 1935 m. sąjunga dar veikė.

Sudarytojo veiklos sritis

Švenčionių apskrities kaimo jaunimo sąjungos nariais galėjo būti visi apskrityje veikę sąjungos rateliai.

Organizacijos tikslas buvo koordinuoti jaunimo ratelių veiklą, skatinti jaunimą steigti naujus ratelius, ugdyti jaunų žmonių pilietiškumą, skleisti jaunimo susivienijimo idėją ir kt.

Sąjunga prižiūrėjo savo veiklos teritorijoje veikusius ratelius, teikė jiems nurodymus, bendradarbiavo su Žemės ūkio ratelių sąjunga Vilniuje, skatino jaunimą dirbti žemės ūkyje, rengė ūkininkų ir karinio parengimo kursus, žemės ūkio produktų parodas, steigė bibliotekas, organizavo kursus, spektaklius ir kt. renginius.

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

Maladečinos (Molodečno) apskrities valstybinis archyvas 1948-07-07 perdavė LTSR centriniam valstybiniam archyvui neaprašytus Švenčionių apskrities jaunimo sąjungos dokumentus – 1 saugojimo vienetą.

1953-01-03 sudarytas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašytas 1 apskaitos vienetas.

Iš viso fonde Nr. 311 yra 1 apyrašas, 1 apskaitos vienetas. Dokumentai 1930 m. Dokumentai lenkų kalba.

Fondo dokumentai kataloguoti ir įtraukti į teminio Katalogo duomenų bazę.

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

Apyraše įrašyti apskrities kaimo jaunimo sąjungos nuostatai ir Švenčionių apskrities seniūno raštas apie Švenčionių apskrities kaimo jaunimo sąjungos įregistravimą.

Iš viso fondo Nr. 311 apyraše Nr. 1 įrašytas 1 apskaitos vienetas.

Dokumentai 1930 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Elžbieta Šimelevičienė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 63, ap. 1, b. 2313, l. 15.
[2] LCVA. F. 311, ap. 1, b. 1.
 
 
 
Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2014-09-24 10:59