O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

LCVA fondo 586 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVIŲ – ŠVEDŲ DRAUGIJOS FONDĄ NR. 586

2006-02-      Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Lietuvių - švedų draugija (1926-01-16–1940-08-08)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvių - švedų draugijos statutas 1926-01-16 įregistruotas Kauno miesto ir apskrities viršininko įstaigoje, registro Nr. 670. Draugiją valdė visuotinis narių susirinkimas, susirinkimo išrinkta valdyba ir revizijos komisija.[1]

Draugija 1932-02-05 pakeitė savo statutą ir persiregistravo, registro Nr.7.[2]

Remiantis 1936-02-01 Draugijų įstatymu draugija iki 1936-07-01 turėjo pertvarkyti savo įstatus ir persiregistruoti.[3] Lietuvių - švedų draugija 1936-12-14 perregistruota ir į Vidaus reikalų ministerijos Draugijų registrą įrašyta Nr. 1208.[4]

Vidaus reikalų ministro 1940-08-08 nutarimu draugija uždaryta.[5]

 

Sudarytojo veiklos sritis

 

Lietuvių - švedų draugijos nariais galėjo būti visi pilnamečiai Lietuvos ir Švedijos piliečiai. Draugijos tikslas buvo skatinti ir plėsti kultūrinius ir ekonominius ryšius tarp Lietuvos ir Švedijos, bendradarbiauti su Švedų - lietuvių draugija Stokholme. Draugija organizavo ekskursijas, švedų kalbos kursus, paskaitas.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Apskaitos dokumentuose duomenų apie Lietuvių - švedų draugijos bylų perdavimą archyvui nėra.

Dokumentai buvo sutvarkyti ir 1959-05-14 sudarytas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyti 5 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. 586 yra 1 apyrašas, 5 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1926–1939 m. Dokumentai lietuvių kalba.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašytas Lietuvių – švedų draugijos statutas, draugijos steigiamojo, visuotinių narių susirinkimų, valdybos ir revizijos komisijos posėdžių protokolai; 1927 m. veiklos ataskaita, susirašinėjimo su ministerijomis, Kauno miesto ir apskrities viršininku ir Švedų – lietuvių draugija susirinkimų, ekskursijų, švedų kalbos kursų, paskaitų organizavimo ir kitais veiklos klausimais dokumentai; ekskursijos į Švediją programa ir vykstančių į ekskursiją, draugijos narių, sąrašai; finansų dokumentai, asmenų prašymai skirti stipendiją mokslui Švedijoje.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 5 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1926–1939 m. Dokumentai lietuvių, švedų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyresnioji archyvistė   Audronė Bakanaitė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA), F. 1367, ap. 1, b. 298, 1. 4 - 7a.p.
[2] LCVA, F. 1367, ap. 1, b. 298, l. 10.
[3] Vyriausybės žinios, 1936 m., Nr. 522 – 3626.
[4] LCVA, F. 1367, ap. 1, b. 298, l. 10.
[5] LCVA, F. 1367, ap. 1, b. 298, l. 26.
  
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-17 11:36