O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

LCVA fondo 602 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

KARININKŲ MEDŽIOTOJŲ DRAUGIJOS KAUNO SKYRIAUS FONDĄ NR. 602

2005-12-      Nr. SA -

Vilnius

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

Karininkų medžiotojų draugijos Kauno skyrius (1935-12-21–1940 m. lapkričio mėn.)

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

Karininkų medžiotojų draugijos įstatai 1935-12-18 registruoti Kauno apskrities viršininko įstaigoje, registro Nr. 134. 1935-12-21 draugija įsteigė Kauno skyrių. Skyrių valdė visuotinis skyriaus narių susirinkimas, skyriaus valdyba, skyriaus revizijos komisija.[1]

Remiantis 1936-02-01 Draugijų įstatymu, draugija iki 1936-07-01 turėjo pertvarkyti savo įstatus ir persiregistruoti.[2] Vidaus reikalų ministerija 1936-06-20 raštu Nr. 37436 pranešė Karininkų medžiotojų draugijai, kad nebus perregistruojama, nes ją sudaro aktyviosios karo tarnybos ir atsargos karininkai bei civiliai tarnautojai, užimantys karininkų vietas. Nuo 1936-06-20 draugija perėjo Krašto apsaugos ministerijos žinion.[3]

Krašto apsaugos ministerijos Vyriausios likvidacinė komisija 1940-10-22 įsakymu Nr. 25 nurodė draugiją likviduoti iki 1940-11-15.[4]

Tiksli data, kada 1940 m. lapkričio mėn. buvo uždarytas Karininkų medžiotojų draugijos Kauno skyrius, nenustatyta.

Sudarytojo veiklos sritis

Karininkų medžiotojų draugijos Kauno skyriaus nariais galėjo būti visi aktyviosios karo tarnybos ir atsargos karininkai bei civiliai tarnautojai, užimantys karininkų vietas. Skyriaus tikslas buvo propaguoti medžioklės sportą tarp karininkų. Skyrius rūpinosi, kad medžioklės vyktų laikantis galiojančių medžioklės nuostatų, organizavo medžioklinio šaudymo sportą.

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

Duomenų apie Karininkų medžiotojų draugijos Kauno skyriaus dokumentų perdavimą archyvui apskaitos dokumentuose nėra.

Dokumentai buvo sutvarkyti ir 1959-05-14 sudarytas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašytas 1 apskaitos vienetas.

Sutvarkius rastus neaprašytus dokumentus, 1965-05-11 į apyrašą Nr. 1 papildomai įrašytas 1 apskaitos vienetas.

Iš viso fonde Nr. 602 yra 1 apyrašas, 2 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1936–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

Apyraše įrašyti skyriaus atstovų suvažiavimo protokolai, skyriaus narių sąrašai, finansinės ataskaitos, asmenų pareiškimai priimti į skyrių.

Bylos į apyrašą įrašytos be sistemos.

Iš viso fondo Nr. 602 apyraše Nr. 1 įrašyti 2 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1936–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyresnioji archyvistė   Audronė Bakanaitė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau–LCVA), F. 402, ap. 4, b. 770, 1. 2-8a.p.
[2] Vyriausybės žinios, 1936m., Nr. 522 – 3626.
[3] LCVA, F. 394, ap. 1, b. 213, l. 1.
[4] LCVA, F. 384, ap. 7, b. 362, l. 50a.p.
  
 
 
Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2014-09-29 14:52