O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

LCVA fondo 936 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

ATEITININKŲ SUSIŠELPIMO FONDO FONDĄ NR. 936

2007-01        Nr. SA -

Vilnius

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

Ateitininkų susišelpimo fondas (1921-12-10–1940-07-09)

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

Ateitininkų susišelpimo fondo įstatai 1921-12-10 įregistruoti Kauno miesto ir apskrities viršininko įstaigoje, registro Nr. 125. Fondą valdė visuotinis narių susirinkimas, centro valdyba.[1]

Fondas pakeitė įstatus ir persiregistravo: 1924-12-20, rejestro Nr. 499; 1932-08-22 – rejestro Nr. 74.

Ateitininkų susišelpimo fondas 1936-10-28 perregistruotas ir į Vidaus reikalų ministerijos Draugijų registrą įrašytas Nr. 1046.

1940-07-09 Ateitininkų susišelpimo fondas uždarytas.[2]

Sudarytojo veiklos sritis

Ateitininkų susišelpimo fondo nariais galėjo būti visi ateitininkai. Fondo tikslas buvo šelpti ateitininkus mokinius ir studentus. Fondas teikė pašalpas, paskolas ir stipendijas, steigė bendrabučius, valgyklas, klubus, aprūpino mokslo priemonėmis ir knygomis, rengė paskaitas, koncertus ir kt.

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas Ateitininkų susišelpimo fondo dokumentus 1951-09-05 perėmė iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo. Buvo perduoti 97 apskaitos vienetai, įrašyti apyraše Nr. 1.

Sutvarkius rastus neaprašytus dokumentus, 1959 m. ir 1978 m.į apyrašą Nr. 1 papildomai įrašyti 6 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. 936 yra 1 apyrašas, 103 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1918–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Fonde yra Friburgo lietuvių studentų akademinės draugijos „Lituania“ susišelpimo fondo byla.

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

Apyraše įrašyti visuotinių narių susirinkimų ir centro valdybos posėdžių protokolai, susirašinėjimo su asmenimis aukų rinkimo, paskolų grąžinimo, Ateitininkų rūmų statybos ir finansavimo bei kitais fondo veiklos klausimais dokumentai, patalpų nuomos sutartys, asmenų ir organizacijų prašymai skirti paskolą, stipendiją, pašalpą, narių sąrašai, pranešimai apie inkasuotus vekselius, neapmokėtų vekselių sąrašai, Ateitininkų rūmų ir fondo finansų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 103 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1918–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyresnioji archyvistė   Audronė Bakanaitė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau–LCVA). F. 402, ap. 4, b. 102, 1. 2-27..
[2] LCVA. F. 377, ap. 10, b. 284, l. 2.
  
 
 
Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2014-09-30 08:53