O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

LCVA fondo 939 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVIŲ ČEKOSLOVAKŲ DRAUGIJOS FONDĄ NR. 939

2006-01-       Nr. SA -

Vilnius

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

Lietuvių čekoslovakų draugija (1937-12-23–1940-08-08)

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

Lietuvių čekoslovakų draugija 1937-12-23 įrašyta į Vidaus reikalų ministerijos Draugijų registrą Nr. 7131. Draugiją valdė visuotinis narių susirinkimas, susirinkimo išrinkta valdyba ir revizijos komisija.[1]

Vidaus reikalų ministro 1940-08-08 nutarimu draugija uždaryta.[2]

Sudarytojo veiklos sritis

Lietuvių čekoslovakų draugijos nariais galėjo būti visi pilnamečiai Lietuvos ir Čekoslovakijos piliečiai ir, vidaus reikalų ministrui sutikus, ne Lietuvos piliečiai. Draugijos tikslas buvo skatinti ir plėsti kultūrinius Lietuvos ir Čekoslovakijos ryšius. Draugija rengė paskaitas, spektaklius, koncertus, parodas, steigė bibliotekas, skaityklas, kursus.

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialas 1951-09-05 perdavė archyvui 5 neaprašytas Lietuvių čekoslovakų draugijos bylas.

1953-12-14 sudarytas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyti 4 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. 939 yra 1 apyrašas, 4 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1937–1939 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

Apyraše įrašyti draugijos įstatai, valdybos narių sąrašas, raštai apie draugijos turto perdavimą, asmenų pareiškimai priimti į draugiją, finansų dokumentai.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso fondo Nr. 939 apyraše Nr. 1 įrašyti 4 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1937–1939 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyresnioji archyvistė   Audronė Bakanaitė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau - LCVA), F. 1367, ap. 1, b. 345, l. 1-3.
[2] LCVA, F. 1367, ap. 1, b. 345, l. 16.
  
 
 
Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2014-09-30 08:57