O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

LCVA fondo R-965 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

JUNGTINĖS ŽUVININKYSTĖS ŪKIŲ OBJEKTŲ STATYBOS DIREKCIJOS FONDĄ NR. R-965

2008-06-         Nr.SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Jungtinė žuvininkystės ūkių objektų statybos direkcija (1971-02-10–1990-01-15)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Žuvininkystės valdybos prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1971-02-08 įsakymu Nr. 46 1971-02-10 įsteigta Jungtinė žuvininkystės ūkių objektų statybos direkcija.[1]

Nuo 1986-01-03 Jungtinė žuvininkystės ūkių objektų statybos direkcija buvo pavaldi Lietuvos TSR valstybiniam žuvininkystės komitetui,[2] nuo 1988-05-27 - Lietuvos TSR valstybiniam agropramoniniam komitetui, nuo 1988-07-01 - Valstybiniam kooperatiniam žuvininkystės susivienijimui,[3] o nuo 1989-10-06 - Lietuvos valstybiniam kooperatiniam žuvininkystės susivienijimui.[4]

Lietuvos valstybinio kooperatinio žuvininkystės susivienijimo generalinio direktoriaus 1989-11-14 įsakymu Nr. 98 Jungtinė žuvininkystės ūkių objektų statybos direkcija nuo 1990-01-15 likviduota.[5]

 

Sudarytojo funkcijos

 

Jungtinė žuvininkystės ūkių objektų statybos direkcija kontroliavo žuvininkystės ūkių objektų statybos darbų kokybę, planavo žuvininkystės tvenkinių žuvininkystės ūkiuose statybą, prižiūrėjo statybos lėšų panaudojimą, kontroliavo objektų statybos terminus.[6]

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

2007-04-23 Lietuvos centrinis valstybės archyvas iš Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos perėmė 64 Jungtinės žuvininkystės ūkių objektų statybos direkcijos bylas, įrašytas apyraše Nr. 1.

Iš viso fonde Nr. R-965 yra 1 apyrašas, 64 apskaitos vienetai. 

Dokumentų chronologinės ribos 1971–1986 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti metų balansai, jungtinės direkcijos administracijos valdymo išlaidų sąmatos, etatų sąrašai, valstybinės komisijos užbaigtų statyti objektų priėmimo eksploatuoti aktai, metų vidaus statybų tituliniai sąrašai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 64 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1971–1986 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - mašinraštis, rankraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Gintarė Jauniškienė

 


[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau-LCVA). F. R-527, ap. 1, b. 304, l. 44.

[2] LCVA. F. R-758, ap. 2, b. 677, l. 71.

[3] LCVA. F. R-746, ap. 1, b. 93, l. 270; b. 95, l. 112.

[4] LCVA. F. R-527, ap. 1, b. 1189, l. 157.

[5] LCVA. F. R-527, ap. 1, b. 1189, l. 179.

[6] LCVA. F. R-527, ap. 1, b. 305, l. 203 - 204.

 

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-11 09:39