Maironio g. 28B, 44249 Kaunas , tel. (8 37) 32 31 11, faks. (8 37) 20 71 82
el. p. kaunas@archyvai.lt, kodas Juridinių asmenų registre 190765474,
Atsiskaitomoji sąskaita AB bankas „Swedbank“ LT81 7300 0100 0222 9404

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

Darbuotojai

Lina Ulevičienė

Šias pareigas einantis darbuotojas atlieka tokias funkcijas:

1. peržiūri korespondenciją ir atlieka pirminį jos tvarkymą: registruoja ir su Archyvo vadovybės rezoliucija įteikia vykdytojams;

2. tvarko ir išsiunčia visą Archyvo korespondenciją;

3. registruoja fizinių ir juridinių asmenų paklausimus dėl juridinius faktus patvirtinančių dokumentų išdavimo bei su vadovybės rezoliucija įteikia vykdytojams;

4. registruoja kitus veiklos organizavimo dokumentus.

5. išduoda fiziniams ir juridiniams asmenims parengtas Archyvo pažymas bei atsakymus fiziniams ir juridiniams asmenims.

6. priima ir suteikia informaciją telefonu, perduoda ir priima dokumentus faksu ir elektroniniu paštu;

7. daro dokumentų kopijas;

8. rengia Archyvo Dokumentacijos planą;

9. rengia Archyvo Dokumentų registrų sąrašą;

10. tvarko Archyvo veiklos dokumentus, vadovaudamasis Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis.

11. dalyvauja rengiant metines ataskaitas.

12. kontroliuoja ir reikalauja, kad darbuotojai laiku vykdytų pavedimus, periodiškai teikiant Archyvo direktoriui sąrašą pavedimų, kurie nebuvo laiku įvykdyti;

13. administruoja Archyvo kompiuterinę dokumentų valdymo sistemą;

14. teikia informaciją apie Archyvo teikiamas paslaugas ir saugomus dokumentus;

15. vykdo kitus Veiklos administravimo ir skaitmeninių dokumentų skyriaus vedėjo, Archyvo direktoriaus ir/ar jo įgaliotų asmenų nurodymus bei pavedimus, siekiant strateginių įstaigos tikslų įgyvendinimo, savo kompetencijos ribose.

 

Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį arba jam prilygintą išsilavinimą;

2. turėti dokumentų valdymo darbo patirties;

3. gerai žinoti Lietuvos dokumentų ir archyvų įstatymą, kitus teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų rengimą, Nacionalinio dokumentų fondo kaupimą, tvarkymą, saugojimą ir naudojimą.

4. mokėti rusų kalbą B1 lygiu;

5. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

6. mokėti kaupti, sisteminti, analizuoti bei apibendrinti informaciją.

7. būti pareigingu, darbščiu, kūrybingu, gebėti bendrauti laikantis etikos normų ir lygių galimybių principų.

 

__________________________________________

 
Informaciją atnaujino: Kristina Stanišauskė,
Informacija atnaujinta: 2018-09-20 14:05