Maironio g. 28B, 44249 Kaunas , tel. (8 37) 32 31 11, faks. (8 37) 20 71 82
el. p. kaunas@archyvai.lt, kodas Juridinių asmenų registre 190765474,
Atsiskaitomoji sąskaita AB bankas „Swedbank“ LT81 7300 0100 0222 9404

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

Darbuotojai

Nijolė Ambraškienė

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

1. teisės aktų nustatyta tvarka teikia informaciją apie Archyve saugomus dokumentus juridiniams ir fiziniams asmenims;

2. siūlo temas Archyve saugomų dokumentų parodoms ir rengia jas;

3. organizuoja bei veda edukacinius užsiėmimus ir kitus renginius, skirtus viešinti informaciją apie Archyve saugomus dokumentus;

4. rengia Archyvo saugomų dokumentų pagrindu išduodamas pažymas, patvirtintas dokumentų kopijas, išrašus asmenų prašymuose nurodytiems juridiniams faktams patvirtinti;

5. tinkamai įformina dokumentų kopijas, atsako už duomenų naudojimo tikslumą Archyvo rengiamuose atsakymuose;

6. pavaduoja Dokumentų naudojimo skyriaus vedėją;

7. reikalui esant, dirba Archyvo skaitykloje:

7.1. užtikrina, kad būtų laikomasi Darbo bei Dokumentų fotografavimo archyvų skaityklose tvarkų;

7.2. užtikrina, kad skaitytojai pasirašytų skaitytojų registracijos žurnale, tinkamai užpildytų bylos naudojimo lapą ir, kad būtų tinkamai pildomi visi su dokumentų naudojimu bei darbu Archyvo skaitykloje susiję dokumentai (užsakymų lapai, skaitytojų registracijos anketos ir kt.);

7.3. užtikrina, kad būtų patikrintos iš skaitytojų grąžinamos bylos - grąžinamų bylų lapų skaičius bei fizinė būklė.

8. pastebėjęs bylos fizinės būklės pažeidimus, nedelsiant informuoja Apskaitos ir saugojimo skyriaus vedėją, o reikalui esant – Archyvo direktorių ir/ar jo direktoriaus pavaduotoją;

9. pastebėjęs bylos dingimą, nedelsiant informuoja Apskaitos ir saugojimo skyriaus vedėją, o reikalui esant - Archyvo direktorių ir/ar direktoriaus pavaduotoją;

10. dalyvauja planuojant Archyvo darbą, rengiant ataskaitas;

11. vykdo kitus Dokumentų naudojimo skyriaus vedėjo, Archyvo direktoriaus ir/ar jo įgaliotų asmenų nurodymus bei pavedimus, siekiant strateginių įstaigos tikslų įgyvendinimo, savo kompetencijos ribose.

 

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą humanitarinių mokslų krypties, istorijos srities išsilavinimą;

2. turi būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą informacijos saugojimą ir teikimą;

3. gerai žinoti Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymą, kitus teisės aktus, reglamentuojančius Nacionalinio dokumento fondo kaupimą, tvarkymą, saugojimą, naudojimą, asmens duomenų apsaugą;

4. turėti ne mažesnę, nei 1 metų darbo archyve patirtį;

5. mokėti rusų kalbą B2 lygiu;

6. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

7. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

8. būti pareigingu, darbščiu, gebėti bendrauti, laikantis tarnybinės etikos normų.

__________________________

 

 

 
Informaciją atnaujino: Kristina Stanišauskė,
Informacija atnaujinta: 2018-09-21 16:36