Maironio g. 28B, 44249 Kaunas , tel. (8 37) 32 31 11, faks. (8 37) 20 71 82
el. p. kaunas@archyvai.lt, kodas Juridinių asmenų registre 190765474,
Atsiskaitomoji sąskaita AB bankas „Swedbank“ LT81 7300 0100 0222 9404

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

Darbuotojai

Danutė Medvedevienė

Darbuotojas atlieka šias funkcijas:

1. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus išduoti dokumentus, patvirtinančius juridinius faktus ir Archyvo dokumentų pagrindu rengia į juos atsakymus;

2. Archyvo atsakymuose tiksliai ir išsamiai perteikia dokumentuose esančius duomenis, tinkamai įformina dokumentų kopijas;

3. dalyvauja rengiant metinius planus ir ataskaitas;

4. dalyvauja informacijos apie Archyve saugomus dokumentus sklaidos procesuose: rengiant edukacinius užsiėmimus, parodas, pranešimus bei straipsnius;

4. teikia informaciją Archyvo priimamajame ir telefonu apie apie Archyve saugomus Nacionalinio dokumentų fondo dokumentus;

5. teikia informaciją apie Archyvo teikiamas paslaugas;

6. pastebėjęs bylos fizinės būklės pažeidimus, nedelsiant informuoja Apskaitos ir saugojimo skyriaus vedėją, o reikalui esant – Archyvo direktorių ir/ar jo direktoriaus pavaduotoją;

7. pastebėjęs bylos dingimą, nedelsiant informuoja Apskaitos ir saugojimo skyriaus vedėją, o reikalui esant - Archyvo direktorių ir/ar direktoriaus pavaduotoją;

8. vykdo kitus Dokumentų naudojimo skyriaus, Archyvo direktoriaus ir/ar jo įgaliotų asmenų nurodymus bei pavedimus, siekiant įgyvendinti strateginius įstaigos tikslus, savo kompetencijos ribose.

  

Darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį humanitarinės krypties išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu arba jam prilygintą išsilavinimą.

2. gerai žinoti Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymą, kitus teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų rengimą, Nacionalinio dokumentų fondo kaupimą, tvarkymą, saugojimą ir naudojimą.

3. mokėti rusų kalbą B2 lygiu;

4. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

5. mokėti kaupti, sisteminti, analizuoti bei apibendrinti informaciją.

6. būti pareigingu, darbščiu, kūrybingu, gebėti bendrauti laikantis etikos normų ir lygių galimybių principų.

_______________________________ 

 

 
Informaciją atnaujino: Kristina Stanišauskė,
Informacija atnaujinta: 2018-09-21 16:37