Maironio g. 28B, 44249 Kaunas , tel. (8 37) 32 31 11, faks. (8 37) 20 71 82
el. p. kaunas@archyvai.lt, kodas Juridinių asmenų registre 190765474,
Atsiskaitomoji sąskaita AB bankas „Swedbank“ LT81 7300 0100 0222 9404

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

Darbuotojai

Jelena Šarkuvienė

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas: 

1. rengia Archyvo saugomų dokumentų pagrindu išduodamas pažymas, patvirtintas dokumentų kopijas, išrašus asmenų prašymuose nurodytiems juridiniams faktams patvirtinti;

2 tinkamai įformina dokumentų kopijas, atsako už duomenų naudojimo tikslumą Archyvo rengiamuose atsakymuose;

3. dalyvauja informacijos apie Archyve saugomus dokumentus sklaidos procesuose: rengiant edukacinius užsiėmimus, parodas, pranešimus bei straipsnius;

4. teikia informaciją apie Archyve saugomus dokumentus bei kitą metodinę pagalbą lankytojams;

5. pastebėjęs dokumentų fizinės būklės pažeidimus, nedelsiant informuoja Apskaitos ir saugojimo skyriaus vedėją, o reikalui esant – Archyvo direktorių ir/ar direktoriaus pavaduotoją;

6. pastebėjęs bylos dingimą, nedelsiant informuoja Apskaitos ir saugojimo skyriaus vedėją, o reikalui esant Archyvo direktorių ir/ar direktoriaus pavaduotoją;

7. užtikrina, kad dokumentais naudotųsi tik tie asmenys, kurie turi teisę tai daryti;

8. informuoja interesantus apie tai, kur jie turi kreiptis, jei nėra galimybės išduoti atsakymus į jų pateiktus paklausimus;

9. gautus prašymus pildo eilės tvarka;

10. vykdo kitus Dokumentų naudojimo skyriaus vedėjo, Archyvo direktoriaus ir/ar jo įgaliotų asmenų nurodymus bei pavedimus, siekiant strateginių įstaigos tikslų įgyvendinimo, savo kompetencijos ribose.

  

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą humanitarinės srities išsilavinimą;

2. turėti darbo patirties dokumentų naudojimo srityje archyve ir gerai išmanyti Lietuvos Respublikos Dokumentų ir archyvų įstatymą, kitus teisės aktus, reglamentuojančius Nacionalinio dokumentų fondo kaupimą, tvarkymą, saugojimą ir naudojimą;

3. mokėti valdyti, kaupti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

4. išmanyti Lietuvos XVIII – XX a. istoriją, gebėti skaityti bei suprasti XVIII a. ir vėlesnio laikotarpio rankraščius (lenkų, rusų ir lietuvių kalbomis);

5. mokėti rusų kalbą C2 lygiu ir lenkų kalbą B1 lygiu;

6. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

___________________________________

 

 

 
Informaciją atnaujino: Kristina Stanišauskė,
Informacija atnaujinta: 2018-09-21 09:46