Maironio g. 28B, 44249 Kaunas , tel. (8 37) 32 31 11, faks. (8 37) 20 71 82
el. p. kaunas@archyvai.lt, kodas Juridinių asmenų registre 190765474,
Atsiskaitomoji sąskaita AB bankas „Swedbank“ LT81 7300 0100 0222 9404

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

Darbuotojai

Jolita Sakalauskienė

Darbuotojas atlieka šias funkcijas:

1. išduoda bylas skaityklai ir Archyvo darbuotojams, kontroliuoja, kad bylos būtų laiku grąžinamos ir padaryti žurnale įrašai apie bylų išdavimą ir grąžinimą;

 2. išduodamas bylas Archyvo skaityklai ir darbuotojams, fondų saugotojas:

 2.1. užpildo bylos pakeitimo lapą ir įdeda vietoj bylos;

 2.2. patikrina lapų numeravimą ir bylos fizinę būklę, esant reikalui - bylos lapus sunumeruoja;

 2.3. patikrina ar byloje yra dokumentų panaudojimo lapas ir bylos baigiamasis įrašas;

 2.4. bylos pabaigoje įdeda patikrinimo spaudą, nurodo patikrinimo datą ir pasirašo.

 3. deda Archyve saugomus Nacionalinio dokumentų fondo dokumentus į apsauginius aplankus ir dėžutes;

 4. teisės aktų nustatyta tvarka, tvarko dokumentų fondus ir bylas;

 5. tikrina bylų kiekį ir jų fizinę būklę bei užpildo ieškomų bylų korteles;

 6. atrenka pažeistus dokumentus ir juos perduoda Apskaitos ir saugojimo skyriaus (toliau – Skyriaus) vedėjui;

 7. pastebėjęs bylos fizinės būklės pažeidimus, privalomai ir nedelsiant informuoja Skyriaus vedėją, o reikalui esant – Archyvo direktorių ir/ar direktoriaus pavaduotoją;

 8. pastebėjęs bylos dingimą, privalomai ir nedelsiant informuoja Skyriaus vedėją, Archyvo direktorių ir/ar direktoriaus pavaduotoją;

 9. užtikrina, kad bylos iš saugyklų būtų laiku išduodamos ir grąžinamos skaityklai ir Archyvo darbuotojams;

 10. išskirtiniais atvejais, suderinęs su Archyvo direktoriumi arba pavaduotoju, gali išduoti skaitytojui (skaitytojams) bylas tuojau pat ir/ar didesnį jų skaičių negu nustatyta;

 11. vykdo kitus Skyriaus vedėjo, Archyvo direktoriaus ir/ar jo įgaliotų asmenų nurodymus bei pavedimus, siekiant strateginių įstaigos tikslų įgyvendinimo, savo kompetencijos ribose.

  

Darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą;

 2. gerai žinoti Lietuvos dokumentų ir archyvų įstatymą, kitus teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų rengimą, Nacionalinio dokumentų fondo kaupimą, tvarkymą, saugojimą ir naudojimą.

 3. mokėti rusų kalbą B2 lygiu;

 4. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

 5. mokėti kaupti, sisteminti, analizuoti bei apibendrinti informaciją.

 6. būti pareigingu, darbščiu, kūrybingu, gebėti bendrauti laikantis etikos normų ir lygių galimybių principų.

__________________________________

 

 

 
Informaciją atnaujino: Kristina Stanišauskė,
Informacija atnaujinta: 2018-09-21 16:40