Maironio g. 28B, 44249 Kaunas , tel. (8 37) 32 31 11, faks. (8 37) 20 71 82
el. p. kaunas@archyvai.lt, kodas Juridinių asmenų registre 190765474,
Atsiskaitomoji sąskaita AB bankas „Swedbank“ LT81 7300 0100 0222 9404

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

Darbuotojai

Virginija Ališauskienė

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas

 1. organizuoja skyriaus veiklą, užtikrina Skyriui nustatytų uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą;

2. rengia Skyriaus darbo planus ir veiklos ataskaitas;

3. paskirsto užduotis Skyriaus darbuotojams, kontroliuoja jų vykdymą;

4. kontroliuoja Skyriaus darbuotojų darbo kokybę ir drausmę;

5. įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja Archyvo dokumentų priėmimą valstybiniam saugojimui, jų šifravimą, kartonavimą, išdėstymą saugyklose;

6. teisės aktų nustatyta tvarka, tvarko dokumentų fondus ir bylas;

7. organizuoja bylų kiekio ir būklės tikrinimą;

8. sudaro topografines rodykles ir periodiškai jas tikslina;

9. organizuoja bylų išdavimą ir priėmimą laikinam (depozitiniam) saugojimui;

10. užtikrina dokumentų saugojimo temperatūros ir drėgmės režimo stebėjimą;

11. organizuoja bylų, kurias reikia restauruoti (konservuoti ar kitaip tvarkyti) apskaitą ir restauravimą (konservavimą, tvarkymą ir pan.);

12. reikalui esant, išduoda bylas skaityklai ir Archyvo darbuotojams, išduodant privalo:

12.1. užpildyti bylos pakeitimo lapą ir įdėti vietoj bylos;

12.2. patikrinti lapų numeravimą ir bylos fizinę būklę, esant reikalui – bylos lapus sunumeruoti;

12.3. įsitikinti, ar byloje yra dokumentų panaudojimo lapas ir bylos baigiamasis įrašas;

12.4. bylos pabaigoje dėti patikrinimo spaudą, nurodyti patikrinimo datą ir pasirašyti.

13. kontroliuoja, kad bylos būtų laiku grąžinamos ir daro įrašus žurnale apie bylų išdavimą ir grąžinimą;

14. dalyvauja rengiant ir rengia informacijos paieškos priemones ir sistemas;

15. rengia ir vizuoja vidaus teisės aktus susijusius su Skyriaus veikla;

16. dalyvauja ir teikia pasiūlymus rengiant teisės aktus reglamentuojančius dokumentų apskaitą ir saugojimą;

17. pastebėjęs dokumentų dingimą ar jų fizinės būklės pažeidimus, nedelsiant informuoja Archyvo direktorių ir/ar direktoriaus pavaduotoją ir imasi priemonių dokumentų fizinės būklės atstatymui arba stabilizavimui, bylos dingimo atveju - organizuoja jų paiešką;

18. vykdo kitus Archyvo direktoriaus ir/ar jo įgaliotų asmenų nurodymus bei pavedimus, siekiant įstaigos strateginių tikslų įgyvendinimo, savo kompetencijos ribose.

 

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą ar jam prilygintą išsilavinimą;

6.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais, įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijomis;

6.3. gerai žinoti Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymą, kitus teisės aktus, reglamentuojančius Nacionalinio dokumentų fondo kaupimą, tvarkymą, saugojimą, naudojimą;

6.4. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo archyve patirtį;

6.5. mokėti valdyti, kaupti, apibendrinti informaciją, priimti sprendimus;

6.6. savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir skyriaus veiklą;

6.7. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu ir turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją;

6.7. mokėti rusų kalbą B2 lygiu.

 

____________________________________

 
Informaciją atnaujino: Kristina Stanišauskė,
Informacija atnaujinta: 2018-09-21 15:52