Maironio g. 28B, 44249 Kaunas , tel. (8 37) 32 31 11, faks. (8 37) 20 71 82
el. p. kaunas@archyvai.lt, kodas Juridinių asmenų registre 190765474,
Atsiskaitomoji sąskaita AB bankas „Swedbank“ LT81 7300 0100 0222 9404

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

Darbuotojai

Regina Kalantienė

Darbuotojas atlieka šias funkcijas:

1. išduoda bylas Archyvo skaityklai ir darbuotojams, kontroliuoja, kad bylos būtų laiku grąžinamos ir daro žurnale įrašus apie jų išdavimą ir grąžinimą;

 2. išduodamas bylas Archyvo skaityklai ir darbuotojams, archyvaras:

 2.1. užpildo bylos pakeitimo lapą ir įdeda vietoj bylos;

 2.2. patikrina lapų numeravimą ir bylos fizinę būklę, esant reikalui - bylos lapus sunumeruoja;

 2.3. patikrina, ar byloje yra dokumentų panaudojimo lapas ir bylos baigiamasis įrašas;

 2.4. bylos pabaigoje įdeda patikrinimo spaudą, nurodo patikrinimo datą ir pasirašo.

 3. deda Archyve saugomus Nacionalinio dokumentų fondo dokumentus į apsauginius aplankus ir dėžutes;

 4. tvarko dokumentų fondus ir bylas, teisės aktų nustatyta tvarka;

 5. tikrina bylų kiekį ir jų fizinę būklę, užpildo ieškomų bylų korteles;

 6. atrenka pažeistus dokumentus ir juos perduoda Apskaitos ir saugojimo skyriaus (toliau – Skyriaus) vedėjui;

 7. pastebėjęs dokumentų fizinės būklės pažeidimus, privalomai ir nedelsiant informuoja Skyriaus vedėją, Archyvo direktorių ir/ar direktoriaus pvaduotoją;

 8. pastebėjęs bylos dingimą, privalomai ir nedelsiant informuoja Skyriaus vedėją, Archyvo direktorių ir/ar direktoriaus pavaduotoją;

 9. užtikrina, kad laiku būtų išduodamos ir grąžinamos bylos skaityklai ir Archyvo darbuotojams;

10. išskirtiniais atvejais, suderinęs su Archyvo direktoriumi arba pavaduotoju, gali išduoti skaitytojui (skaitytojams) bylas tuojau pat ir/ar didesnį jų skaičių negu nustatyta;

 11. teikia pasiūlymus racionaliam dokumentų (apskaitos vienetų) išdėstymui saugyklose ir dalyvauja juos išdėstant;

 12. atlieka pakeitimus fondų topografijoje;

 13. vykdo kitus Skyriaus vedėjo, Archyvo direktoriaus ir/ar jo įgaliotų asmenų nurodymus bei pavedimus, siekiant strateginių įstaigos tikslų įgyvendinimo, savo kompetencijos ribose.

  

Darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti ne žemesnį nei auštesnysis ar jam prilygintą išsilavinimą;

2. turėti ne mažesnę, nei 1 metų darbo Archyve patirtį;

3. gerai žinoti Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymą, kitus teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų rengimą, Nacionalinio dokumentų fondo kaupimą, tvarkymą, saugojimą ir naudojimą.

4. mokėti rusų kalbą B2 lygiu;

5. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

6. mokėti kaupti, sisteminti, analizuoti bei apibendrinti informaciją.

7. būti pareigingu, darbščiu, kūrybingu, gebėti bendrauti laikantis etikos normų ir lygių galimybių principų.

______________________________ 

 

 

 
Informaciją atnaujino: Kristina Stanišauskė,
Informacija atnaujinta: 2018-09-21 16:39