Maironio g. 28B, 44249 Kaunas , tel. (8 37) 32 31 11, faks. (8 37) 20 71 82
el. p. kaunas@archyvai.lt, kodas Juridinių asmenų registre 190765474,
Atsiskaitomoji sąskaita AB bankas „Swedbank“ LT81 7300 0100 0222 9404

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

Darbuotojai

Regina Žaliauskaitė

2020-06-23

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

1. vykdo jam priskirtų įstaigų veiklos dokumentų valdymo priežiūrą ir kontrolę;

2. teikia įstaigoms metodinę ir praktinę pagalbą dokumentų valdymo srityje;

3. organizuoja paskaitas ir konsultacinius seminarus;

4. teikia konsultacijas atsakingiems už dokumentų valdymą įstaigų darbuotojams;

5. teikia derinti priskirtų įstaigų pateiktus dokumentus ir bylų apskaitos dokumentus;

6. reikalui esant dalyvauja įstaigų Dokumentų ekspertų komisijų darbe;

7. atlieka priskirtų įstaigų dokumentų valdymo organizavimo ir archyvo darbo kompleksinius ir teminius patikrinimus, surašo patikrinimo pažymas;

8. informuoja įstaigų vadovus ir atsakingus darbuotojus apie patikrinimų metu nustatytus trūkumus, duoda rekomendacijas ir privalomus nurodymus pagal Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatytą kompetenciją;

9. kontroliuoja teisės aktais nustatytų reikalavimų dokumentų valdymo srityje laikymąsi įstaigose, reikalui esant surašo administracinių nusižengimų protokolus pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 116, 117, 118, 504, 505, 522 straipsnius;

10. tvarko darbo su įstaigomis apskaitą, teikia pasiūlymus dėl įstaigų, perduodančių Archyvui dokumentus, sąrašo tikslinimo ir papildymo;

11. dalyvauja Archyvo Dokumentų ekspertų komisijos darbe;

12. kaupia Nacionalinio dokumentų fondo nuolat saugomus dokumentus;

13. dalyvauja ir teikia pasiūlymus, rengiant teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų valdymą;

14. sprendžia jo kompetencijai priskirtus klausimus ir asmeniškai atsako už šiuo pareigybės aprašymu nustatytų funkcijų vykdymą;

15. vykdo kitus Skyriaus vedėjo, Archyvo direktoriaus ir/ar jo įgaliotų asmenų nurodymus bei pavedimus, siekiant įstaigos strateginių tikslų įgyvendinimo savo kompetencijos ribose.

 

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

2. turėti ne mažesnę, nei 1 metų patirtį viešojo administravimo srityje;

3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, informacijos apsaugą ir teikimą reglamentuojančiais teisės aktais, įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijomis;

4. gerai žinoti Lietuvos dokumentų ir archyvų įstatymą, kitus teisės aktus, reglamentuojančius Nacionalinio dokumentų fondo kaupimą, tvarkymą, saugojimą, naudojimą bei dokumentų valdymą;

5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją bei rengti analitinę medžiagą;

6. savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;

7. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

8. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

9. mokėti rusų kalbą B2 lygiu.

 ___________________________

 

 

 

 
Informaciją atnaujino: Jelena Solnceva, Veiklos administravimo ir skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-06-23 14:41