Maironio g. 28B, 44249 Kaunas , tel. (8 37) 32 31 11, faks. (8 37) 20 71 82
el. p. kaunas@archyvai.lt, kodas Juridinių asmenų registre 190765474,
Atsiskaitomoji sąskaita AB bankas „Swedbank“ LT81 7300 0100 0222 9404

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

Darbuotojai

Antanas Povilaitis

Darbuotojas vykdo šias funkcijas:

1. vykdo Kauno regioninio valstybės archyvo (toliau – Archyvo) pastatų elektros ūkio priežiūrą ir šalina atsiradusius gedimus;

2. vykdo Archyvo transporto priemonių eksploataciją bei priežiūrą;

3. vykdo Archyvo pastato ir kitų statinių priežiūrą, remontą, rekonstrukciją bei statybos darbus;

4. vykdo patalpų saugos sistemų bei aparatūros tikrinimą, jei reikia - kviečia specialistus;

5. informuoja Ūkio skyriaus vedėją ir/arba Archyvo direktorių apie įvykusius ir galimus laikinus bei sunkiai pašalinamus gedimus elektros ūkyje, avarines situacijas, tai daro laiku;

6. atlieka apsaugos darbuotojo darbą pagal Archyvo reikmes;

7. pavaduoja Ūkio skyriaus vedėją.

8. vykdo kitus Ūkio skyriaus vedėjo, Archyvo direktoriaus ir/ar jo įgaliotų asmenų nurodymus bei pavedimus, siekiant strateginių įstaigos tikslų įgyvendinimo, savo kompetencijos ribose.

 

Darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti ne žemesnį, kaip aukštesnysis arba jam prilygintą išsilavinimą;

2. turi būti susipažinęs su LR Konstitucija, LR įstatymais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybinės archyvų sistemos kompetenciją ir uždavinius, viešuosius pirkimus, statybos procesą, darbų ir gaisrinę saugą;

3. žinoti dokumentų saugojimui, saugyklų ir pastatų įrengimui ir eksploatavimui keliamus reikalavimus;

4. turėti techninės pastatų priežiūros žinių;

5. turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorijos) ir gebėti vairuoti lengvąjį automobilį;

6. turėti elektriko kvalifikaciją pagrindžiantį pažymėjimą.

_____________________________

 

 

 
Informaciją atnaujino: Kristina Stanišauskė,
Informacija atnaujinta: 2018-09-24 08:30