Maironio g. 28B, 44249 Kaunas , tel. (8 37) 32 31 11, faks. (8 37) 20 71 82
el. p. kaunas@archyvai.lt, kodas Juridinių asmenų registre 190765474,
Atsiskaitomoji sąskaita AB bankas „Swedbank“ LT81 7300 0100 0222 9404

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

Darbuotojai

Rasa Demikienė

Šias pareigas einantis darbuotojas atlieka tokias funkcijas:

1. skaitmenina: fotografuoja (skenuoja) archyvinius dokumentus;

2. tvarko sukurtas archyvinių dokumentų elektronines kopijas: redaguoja skaitmeninius vaizdus (koreguoja vaizdo dydį, ryškumą, kontrastą) ir atlieka kitus vaizdo koregavimo darbus;

3. vizualiai tikrina pagamintų skaitmeninių vaizdų kokybę;

4. tikrina, ar elektroninio varianto struktūra atitinka dokumento originalo struktūrą;

5. išsaugo vaizdus TIFF, JPEG formatuose, konvertuoja juos į įvairius kitus galimus formatus;

6. įrašo vaizdus į CD diskus ir kitas laikmenas;

7. baigus darbą, užpildo užsakymo lapą (jei dokumentai buvo skaitmeninti skaityklos poreikiui) ir grąžina dokumentus;

8. vykdo kitus Veiklos administravimo ir skaitmeninių dokumentų skyriaus vedėjo, Archyvo direktoriaus ir/ar jo įgaliotų asmenų nurodymus bei pavedimus, siekiant strateginių įstaigos tikslų įgyvendinimo, savo kompetencijos ribose.

 

Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį arba jam prilygintą išsilavinimą;

2. turėti ne mažesnę nei, 1 metų darbo archyve ar dokumentų valdymo srityje patirtį;

3. gerai žinoti Lietuvos dokumentų ir archyvų įstatymą, kitus teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų rengimą, Nacionalinio dokumentų fondo kaupimą, tvarkymą, saugojimą ir naudojimą;

4. mokėti rusų kalbą B2 lygiu;

5. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

6. mokėti kaupti, sisteminti, analizuoti bei apibendrinti informaciją;

7. būti pareigingu, darbščiu, kūrybingu, gebėti bendrauti laikantis etikos normų ir lygių galimybių principų.

_______________________________________

 

 
Informaciją atnaujino: Kristina Stanišauskė,
Informacija atnaujinta: 2018-09-20 14:29